Reformationsdagen

Dagen firas till minne av att Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg den 31 oktober 1517. Han krävde att kyrkan skulle förnya sig och det blev startskottet för reformationen.

Bronsstaty av reformatorn Martin Luther, hustak i bakgrunden.

Reformationsdagen firar vi den tjugoandra söndagen efter pingst. Den infaller i månadsskiftet oktober–november.

Dagens texter handlar om de teman som var centrala i reformationen: värdslig och andlig makt, Jesus försoningsverk, och tro. Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse. Han sänder människor som kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna tro, till Bibeln och till förkunnelsen om den rättfärdighet som vi äger genom tron.

Evige Gud.
Röj väg för evangeliet
så att det kan förkunnas
överallt i världen.
Bevara ditt folk i tro och kärlek
så att det alltid vågar lita på din nåd.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

(Dagens bön i Evangelieboken)

Tillbaka till toppen