Välkommen till kyrkan

Kyrkan och din egen församling är närvarande inte bara i vardagen utan också i de stora och viktiga ögonblicken i livet, från dop till begravning. Välkommen till kyrkan – en plats där du kan hitta lugn och stillhet, glädje i gemenskapen eller fira livets viktiga stunder.

Vad är kyrkan?

Kyrkan kan vara en byggnad, men ordet syftar framför allt på en gemenskap som förenas av tron på en treenig Gud. Den gemenskapen omfattar både den globala kyrkan – alla kristna världen över – och den evangelisk-lutherska kyrkan här i Finland.

Kyrkobyggnaden finns till för människorna. Människorna som är församlingen. I kyrkan ber vi och firar gudstjänst tillsammans, vi sjunger och spelar musik. I kyrkoutrymmena samlas klubbar, körer och andra grupper.

År 2023 hade kyrkan:

3,6 miljoner medlemmar

63,5 % av finländarna är medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. Varje år står kyrkor och församlingar värd för sammanlagt över en miljon evenemang, tillställningar och möten.

1 048 000 tillställningar och möten

47 000 högmässor och gudstjänster

49 000 konfirmander i skriban

19 000 anställda under den livligaste sommarmånaden

Tillbaka till toppen