Kyrkans yrken och utbildning

Kyrkan sysselsätter cirka 19 000 personer i olika yrkeskategorier. De verkar inom kyrkans andliga arbete, men också inom ekonomi, förvaltning, kommunikation och fastighetsskötsel.

I sitt arbete möter kyrkans anställda människor i både vardag och fest. Därför jobbar många också på kvällar och veckoslut. Kyrkans arbete är samarbete som involverar både anställda och församlingsmedlemmarna. Därför behöver kyrkans anställda kunna nätverka, ha sociala färdigheter och samarbetsförmåga.

För kyrkliga ämbeten och en del andra arbetsuppgifter förutsätts att den anställda är konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Testa vilket av kyrkans yrken som passar dig

Spelet Kyrkans yrken

Tillbaka till toppen