Söndag är vilodag

Vila är inte det samma som passivitet. Vila är att göra något annat än det vi gör i vardagen. Bibeln talar om vilan som en gåva från Gud till oss. Söndagen var Jesu uppståndelsedag som de första kristna kom ihåg och firade. Från 300-talet blev söndagen en helgdag.

Människa som sitter med benen uppdragna i soffan, en bok i famnen och håller en tekopp.

För många är vardagen det samma som tidsbrist och jäkt. Söndagen kan få bli en dag för återhämtning. Gudstjänsten är en gåva och möjlighet för oss att stilla oss i mötet med Gud och varandra.

”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.”
1 Mos 2:2–3

Under kyrkoåret har varje söndag sitt eget tema. Bibeltexterna och bönerna har valts i anslutning till temat. Under kyrkoåret går vi igenom de olika skedena i Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse. I Kyrkoårskalendern finns tema och texter för de olika söndagarna under kyrkoåret.

Att hålla vilodagen helig

Tredje budet – “Tänk på att hålla vilodagen helig” – påminner oss om det viktiga i att ge och ta tid för vila. Att skilja söndagen från vardagen ger utrymme för tystnad och möten med det heliga.

Videon förklarar varför söndagen blev kristnas helgdag.
Tillbaka till toppen