Sexuell trygghet

Du bestämmer över din kropp. Du har alltid rätt att bli bemött med respekt. Församlingarnas verksamhet ska vara trygg för alla. Det här betyder att det råder nolltolerans mot trakasserier och sexuella övergrepp.

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt. Det är oönskat beteende av sexuell natur som kränker en persons fysiska eller psykiska integritet. Såväl direkt brottsliga handlingar som omoraliska faller inom begreppet sexuella trakasserier. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Har du upplevt sexuella trakasserier i kyrkan?

Ingen ska behöva utsättas för trakasserier eller våld av något slag i kyrkans verksamhet. Det gäller arbetsgemenskaper, gudstjänster, telefonsamtal, sociala medier och aktiviteter på nätet. Ifall du har upplevt trakasserier i kyrkan, ta kontakt med församlingens ledare, stiftets utsedda kontaktpersoner, eller kontakta polisen direkt.

Om du upplevt sexuella trakasserier har Borgå stift två kontaktpersoner som du är välkommen att kontakta:

Familjerådgivare Anna Korkman Lopes (tfn 050 311 0608, anna.korkman-lopes@evl.fi)
Familjerådgivare Leif Westerlund (tfn 044 357 1750, leifwesterlund2@gmail.com)

Kontaktpersonerna kan ge råd om hur du kan gå vidare. Du kan få samtalshjälp. Du kan också få hjälp att göra den berörda församlingen eller stiftsledningen uppmärksamma på vad som har hänt.

Du är naturligtvis också välkommen att ta kontakt med biskop Bo-Göran Åstrand (bo-goran.astrand@evl.fi, tfn 040 142 5216) eller stiftets personalvårdssekreterare Heidi Juslin-Sandin (heidi.juslin-sandin@evl.fi, tfn 040 142 5217).

Handlingsprogram för att bemöta övergrepp

Kyrkan jobbar för att förebygga och bemöta sexuella trakasserier och övergrepp.

Handlingsprogram

Redskap för en trygg församling

Kyrkans säkerhetsföreskrifter fungerar som vägledning för anställda, församlingsmedlemmar och frivillig som jobbar i församlingens verksamhet.

Trygg församling
Tillbaka till toppen