Sorg och kris

Bildcollage som förmedlar ensamhet och medmänskligt stöd.

När vardagens rutiner bryts ner tvingas vi stanna upp och konfronteras med situationen.

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Kyrkan erbjuder hjälp både med att sköta praktiska saker och hantera de psykiska och känslomässiga följderna av en kris. Hjälpen finns till för alla, du behöver inte vara aktiv i församlingen eller ens medlem i kyrkan för att få hjälp.

Du kan få stöd i en krissituation av en sjukhuspräst eller en diakoniarbetare, präst eller ungdomsarbetsledare i din lokala församling. Kyrkans diakoniarbetare är utbildade inom social- och hälsovård och kan hjälpa vid många slags kriser. Du kan nå en diakoniarbetare i din närmaste församling.

Någon som lyssnar

Kyrkans samtalstjänst erbjuder möjlighet att samtala anonymt om det som snurrar i dina tankar. Du kan ringa, chatta, skriva ett nätmeddelande eller vanligt brev.

Den som tar emot samtalet är en utbildad frivillig eller anställd i kyrkan som har tystnadsplikt.

0400 22 11 90, Kyrkans samtalstjänst
0400 22 11 80, Kirkon keskusteluapu

Kyrkans samtalstjänst

Grupper och kamratstöd

Förutom enskilda samtal erbjuder kyrkan stödgrupper för människor i olika livssituationer. Att träffa andra som bär på liknande erfarenheter kan vara till hjälp.

Olika församlingar har sorgegrupper, grupper för arbetslösa och för dem som gått igenom en skilsmässa. Det kan finnas gemenskaper för personer som lider av depression eller annan psykisk ohälsa och grupper för personer med missbruksproblem. Ifall din församling inte ordnar den verksamhet du söker kanske det finns en lämplig grupp i grannförsamlingen.

Stöd i sorg och krissituationer

När du eller någon nära dig är sjuk

Sjukhussjälavården är kyrkans utsträckta hand till människor i kris.

Stöd vid sjukdom

När livet närmar sig slutet

Det finns hopp också i mötet med döden.

Inför döden

När du sörjer

Du är inte ensam. Styrkan i mänskligheten är omsorg om varandra och kunskapen att kunna anpassa sig till stunden.

Sorg

När en olycka eller kris drabbar

När olyckan varit framme hör församlingarna till det nätverk som erbjuder hjälp till de som berörs.

Olyckor och kriser
Tillbaka till toppen