Musikverksamhet

Kom med och musicera! Musik spelar en viktig roll i gudstjänsten, men det spelas och sjungs också i många andra sammanhang i församlingarna.

Många församlingar har kyrkokörer och barnkörer som sjunger ny och gammal andlig musik. Utöver körövningarna sjunger körerna ofta i kyrkan vid högtider och andra tillfällen. Att sjunga i kör är inte bara en rolig hobby och gemenskap, utan också ett sätt att bidra till församlingen och glädja andra.

Olika församlingar kan också ha en rad andra grupper som samlas i musikens tecken, till exempel band och körer som specialiserar sig på olika musikgenrer.

De yngsta familjemedlemmarna kan också komma in i musikens värld, till exempel via musiklekskolor som en del församlingar ordnar.

Kyrkokonserter är också en etablerad del av musikutbudet i många församlingar och kyrkor. De vackraste julsångerna hör till många finländares jultraditioner.

Kolla in församlingarnas egna webbsidor för att se vad de har att erbjuda!

Psalmboken på nätet

Psalmboken du kan bära med dig i fickan.

psalmbok.fi
Tillbaka till toppen