Föräldraskap

Steget från par till familj är en stor vändpunkt i livet. I det nya livsskedet blandas glädje med spänning, oro och praktiska utmaningar.

Föräldrar med liten baby i pappans knä ler ner mot barnet.

För att familjen ska må bra och vara en trygg plats för alla är det viktigt att relationen mellan de vuxna fungerar och att barnen kan känna sig älskade och accepterade som sig själva. Barnen lär sig forma relationer och andra sociala färdigheter när de lever mitt i föräldrarnas relation.

Det inte alltid lätt att hitta och upprätthålla en balans mellan parförhållandet och föräldraskapet. Den fysiska tröttheten och psykiska påfrestningarna som hör ihop med graviditet och födelse kan vara överväldigande, också när barnet varit efterlängtat. I en nyfamilj å sin sida är barnen med redan från början när grunden för parförhållandet läggs. Hur föräldrarna delar ansvaret för vård och uppfostran är en pågående förhandling. I bästa fall är partnerskapet en källa till stöd och trygghet, uppskattning och närhet.

I församlingen finns gemenskap och stöd

Mamma med baby i famnen sitter vid köksbordet och tittar på dator, ett större barn står bredvid.

Församlingarnas familjeverksamhet ger möjlighet att träffa andra familjer i samma skede i livet. Familjeklubbar, mötesplatser och familjeläger ger rekreation och kraftresurser för familjens vardag.

Församlingarnas familjearbete erbjuder stöd i vardagen, också i tunga perioder, till exempel när familjen drabbas av sorg, separation eller utmattning. I församlingarna finns anställda som är proffs på fostran, samtalsstöd och själavård.

Tillbaka till toppen