Alla nyheter

1.3.2022

Lutherska biskopar vädjar för fred och att hjälpa Ukraina

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vädjar för fred då fastetiden inleds. 

Vi är chockerade över Rysslands angrepp mot Ukraina. Våra hjärtan brister när vi ser människor bli offer för krig. Hundratusentals människor har varit tvungna att lämna sina hem och fly undan kriget. Bland dem finns många kvinnor, barn och äldre. 

Fastetiden kallar oss till arbete för fred och rättvisa. Rysslands angrepp är ett brott mot internationell rätt och en synd inför Gud. Det kristna grundbudskapet om den lidande Kristus är ett budskap om befrielse, försoning och fred. Kristus själv kallar fredsarbetare för Guds barn. 

Vi vädjar till alla som bär ansvar för att Ryssland inledde och fortsätter kriget. Gör allt ni kan för att stoppa angreppet. Vi vädjar till den ortodoxa kyrkan och andra ryska religiösa samfund, att de skulle agera för att stoppa kriget och verka för fred.  

Fastetiden kallar oss att rikta blicken från oss själva till medmänniskans nöd. Vi ber er hjälpa ukrainare i nöd genom att delta i insamlingar via Kyrkans utlandshjälp, Finska missionssällskapet och andra hjälporganisationer. 

De som nu flyr kriget kan snart komma till vårt land för att söka skydd. Då är vi beredda att hjälpa dem och ta emot dem. 

Ryskspråkiga som bor bland oss ska inte beskyllas för kriget. Hat får inte riktas mot dem utan de ska behandlas som medmänniskor.  

Fastetiden kallar till ett djupare andligt liv. Vi ber fortfarande församlingar och alla kristna och människor med god vilja att be för fred, för det ukrainska folket, för dem som lever mitt bland våld och rädsla och för alla dem som har nycklar till fred. 

Herre, förbarma dig över oss. 

Inför fastan 2022 

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

Tapio Luoma, ärkebiskop 
Matti Repo, biskop i Tammerfors stift 
Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michel stift
Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift 
Teemu Laajasalo, biskop i Helsingfors stift 
Jukka Keskitalo, biskop i Uleåborgs stift 
Kaisamari Hintikka, biskop i Esbo stift
Bo-Göran Åstrand, biskop i Borgå stift 
Mari Leppänen, biskop i Åbo ärkestift 
Matti Salomäki, biskop i Lappo stift

Imorgon är det askonsdag. Då inleds fastan som pågår till påsksöndagen. Fastan pågår i 40 dagar. 

Ärkebiskop Luomas brev till patriarken Kirill och biskop Pavlo Shvarts

Ärkebiskopen i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Tapio Luoma har idag 1.3 skickat ett brev till Moskva och hela Rysslands patriark Kirill. Patriarken är ledare för Rysslands ortodoxa kyrka. 
 
I sitt brev konstaterar ärkebiskop Luoma att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland djupt chockerade följt Rysslands angrepp mot Ukraina. Han vädjar till patriarken och uppmuntrar till att göra det yttersta för att avsluta kriget och få till stånd en rättvis fred. 
 
Tidigare på måndag kväll 28.2 skickade ärkebiskop Luoma ett brev till Ukraina och dess lokala evangelisk-lutherska biskop Pavlo Shvarts
 
I brevet talar ärkebiskopen om ukrainarnas häpnadsväckande mod och att Kyrkans utlandstjänst och Finska missionssällskapet som bäst ordnar insamlingar för att hjälpa Ukraina. Han berättar också att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förbereder en hjälpsändning till de ukrainska systerkyrkorna via Lutherska världsförbundet. 

Mera information och intervjuförfrågningar till ärkebiskopen: 
Petri Merenlahti, teologisk specialmedarbetare, petri.merenlahti@evl.fi, tfn 040 142 5299 
Mirja Heino, sekreterare, mirja.heino@evl.fi, tfn 040 551 5579 

Tillbaka till toppen