Ämbetsbevis för företag

I tjänsten Beställ ämbetsbevis har Suomi.fi-fullmakter tagits i bruk för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen. Även beställare i företag och organisationer kan nu beställa ämbetsbevis via webbtjänsten.

Organisationer som beställer ämbetsbevis via tjänsten ska ge sina anställda som gör beställningarna fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. Närmare anvisningar om befullmäktigandet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats suomi.fi/fullmakter. Som fullmaktsärende väljs Beställning av ämbetsbevis.

Befullmäktigandet av organisationer inom den offentliga förvaltningen sker i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, assisterad befullmäktigande för organisationskunder.

Beställ ämbetsbevis

Gå till webbtjänsten
Tillbaka till toppen