Beroende och missbruk

En beroendesjukdom påverkar inte bara en person, utan alla i den närmaste kretsen. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer erbjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Tveka inte att söka hjälp för beroende

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende och lika svårt att ta upp saken med en människa som står en nära. Om du misstänker att du själv eller någon i din närhet lider av beroende ska du söka hjälp hos din egen hälsovårdscentral.

Om du är osäker på om du lider av ett beroende kan du lätt testa själv på Droglänken.fi

Det finns många organisationer som erbjuder hjälp och stöd till dig som lider av ett beroende. En del av organisationerna, till exempel Blåbandsförbundet och Kran r.f. verkar på kristen grund. Församlingens diakoniarbetare finns till som stöd och hjälper dig på vägen mot tillfrisknande.

Också anhöriga behöver stöd

Livet tillsammans med en missbrukare kan innebära mycket besvikelse och många brutna löften. Du behöver inte vara ensam med dina tankar och känslor. Också du som anhörig har rätt till stöd och hjälp. Du kan ta kontakt med hälsovårdscentralen eller med en diakoniarbetare eller präst i din församling. De lyssnar på dig, hjälper, stöder och leder dig vidare.

De organisationer som erbjuder hjälp för missbrukare ordnar ofta också grupper eller andra stödformer för anhöriga. Kran r.f. upprätthåller bland annat en stödtelefon för närstående till missbrukare och Al-Anon ordnar grupper för närstående till alkoholister. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har mer information om missbruk och beroendesjukdomar.

En hand vilar på ett bord bredvid ett glas med alkohol.
Tillbaka till toppen