Psykiskt välmående

Vårt psykiska mående påverkas av många faktorer. Ibland är stress, oro eller ångest en del av livet, en reaktion på stora omställningar, osäkerhet eller tunga händelser. Ibland mår vi dåligt utan att kunna sätta fingret på varför.

Person klädd i jacka och mössa står på gångbro och ser ut över bilväg och nergående sol.

Du kan prata med någon i församlingen

Du behöver inte vara ensam med det du bär på. Bara att ha någon som lyssnar kan ge nya perspektiv på problem eller vara det första steget mot att reda ut det som tynger.

Präster, diakoniarbetare och ungdomsarbetare har tystnadsplikt. Till deras jobb hör att möta människor i olika livssituationer. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att be att få tala med någon. Hitta en församling nära dig och ta kontakt.

Själavård är en form av samtalsstöd. Du kan boka tid med en präst eller diakoniarbetare för att prata om det som snurrar i dina tankar.

Vid Kyrkans samtalstjänst finns någon som lyssnar

Vill du hellre samtala anonymt kan du och ringa till eller chatta med Kyrkans samtalstjänst. Den som svarar när du tar kontakt med samtalstjänsten är antingen en anställd i kyrkan eller en frivillig som har fått utbildning för uppgiften. De som jourar har tystnadsplikt och allt i samtalet är konfidentiellt.

Du når Kyrkans samtalstjänst via fyra olika kanaler: telefon, chatt, nätmeddelande eller brev, oberoende av var i landet du befinner sig.

Kyrkans samtalstjänst

Du kan ringa samtalstjänsten varje dag mellan 20–23, telefonnumret är 0400 22 11 90.

evl.fi/kyrkanssamtalstjanst

Fler resurser för psykiskt välmående

På de här sidorna hittar du fler specifika resurser och information om hur kyrkan och församlingarna jobbar med att stöda psykiskt välmående:

Känner du dig ensam?

Det är du inte ensam om. Känslor av ensamhet, isolering och utanförskap är något hälften av finländare upplever åtminstone ibland.

Motverka ensamhet

Stressad?

Känns det som att vardagen rusar på utan att du riktigt hinner med? Motverka och förebygg stress genom att hitta stunder fria från prestationskrav.

Motvikter till vardagshetsen

Nytt livsskede?

Studietiden är ett skede i livet som kan innebära många stora förändringar: nya vänner, nya rutiner, nytt sätt att studera och många nya frågor. Du behöver inte grubbla ensam!

Stöd på studieorten
Tillbaka till toppen