Kyrkoskatt

Medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalar kyrkoskatt i samband med stats- och kommunalbeskattningen. Kyrkoskatten betalas till den församling som finns på ens egen bostadsort eller bostadsområde.

Skatten varierar mellan 1–2 procent beroende på församling. De som flyttat utomlands är frånvarande församlingsmedlemmar i sin gamla församling. I regel betalar de ingen skatt, om de inte är skatteskyldiga i Finland eller får inkomster från Finland.

Kyrkan ersätter staten för kostnaderna för att uppbära kyrkoskatten.

Hur mycket betalar jag i kyrkoskatt?

En medelinkomsttagare som är medlem i lutherska kyrkan betalar 356 euro i kyrkoskatt (enligt uppgifter från 2021). Räknar man med alla kyrkans medlemmar är medeltalet för kyrkoskatten 247 euro/medlem (2021).

Om du nyligen blivit medlem i kyrkan börjar du betala skatt först året efter att du inträtt.

Den social- och hälsovårdsreform som trädde i kraft i januari 2023 – då social- och hälsovården och räddningsväsendet överfördes från kommunerna till välfärdsområdena – inverkar på en del församlingars kyrkoskattesats. Det blir fler avdrag på den statliga inkomstskatten och färre avdrag på kommunal- och kyrkoskatten.

Med andra ord kommer skatteintäkterna för församlingarna att öka om de håller kvar samma kyrkoskattesats.

Många församlingar har därför sänkt sin skattesats 2023, vilket betyder att kyrkoskatten inte blivit högre. En del församlingar har också valt att hålla kvar samma skattesats. Det gäller framför allt små församlingar med osäker ekonomi som tidigare haft ett tryck på att höja kyrkoskattesatsen. Det är församlingens eller den kyrkliga samfällighetens kyrkofullmäktige som tar beslut om kyrkoskattesatsens storlek.

Intäkterna från kyrkoskatten blir till nytta för många

Församlingarna har professionella anställda som vandrar med människor i glädje och sorg. Kyrkoskatten används till församlingarnas grundläggande arbete. Många människor tar del av de tjänster som kyrkoskatten används till.

Några exempel:

Medlemskapet har betydelse

Fastän du själv inte just nu behöver hjälp från kyrkan eller din lokala församling är din kyrkoskatt viktig. Du är för egen del med och stöder församlingarnas arbete på gräsrotsnivå bland människorna och för deras bästa.

Tillbaka till toppen