Våld i nära relationer

Varje år utsätts över 10 000 människor i Finland för våld i nära relationer. Sju av tio som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor. En fjärdedel av alla offer är minderåriga barn.

– Statistik för anmälda fall år 2021.

Få hjälp nu

Är du utsatt för ett akut hot – ring 112.

Nollinjen 080 005 005
mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor (öppen 24/7)

Brottsofferjouren 116 006
betjänar på svenska mån-fre kl. 12-14

Miessakit
stöd åt män som utsatts eller utsätter andra för våld

Församlingarnas anställda kan ge stöd och skydd till den som är utsatt. Också kyrkans familjerådgivning erbjuder stöd. Psykiskt våld är också våld, trots att det är osynligt för andra. Den som lider av en våldsam relation behöver hjälp. Ingen ska behöva vara ensam. Du är sedd.

Tillbaka till toppen