Själavård och bikt

Närbild på människa som knäpper händerna, i bakgrunden går solen ner.

Vad är själavård?

Själavård är en form av samtalsstöd. Du kan boka tid med en präst eller diakoniarbetare för att prata om det som snurrar i dina tankar. De här samtalen är konfidentiella.

Ibland hjälper det att få prata med en annan människa och packa upp de saker du bär på. Att ha någon som lyssnar och accepterar dina känslor kan vara en lättnad i sig. När du delar med dig av det du funderar på kan det också hjälpa dig att se saker ur nya perspektiv.

Själavård hör till kyrkans arbete

I församlingarna jobbar många professionella själavårdare, till exempel familjerådgivare, studentpräster, präster och diakoner. Att förstå sig på livets olika svängar hör till deras yrkeskunskaper. Ofta är livet komplicerat och de val vi behöver göra kan vara svåra. Att prata om dem kan hjälpa till att reda ut tankarna och gå vidare i en bättre riktning.

Du behöver inte vara medlem för att vända dig till en församling för samtalsstöd. Ifall du hellre vill samtala anonymt kan du ringa eller skriva till Kyrkans samtalstjänst.

Bikt eller syndabekännelse

Vi har alla gjort och sagt saker som vi inte borde. Tankarna på det vi gjorde fel kan ibland vara tunga att bära. Ett sätt att lägga dem ifrån sig är att bekänna det som blev fel och ta emot förlåtelse.

”Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna” – Joh 20:23

Bikt är en helig handling som grundar sig på Jesus ord. Bikten används när en person för Gud vill bekänna den skuld och synd som tynger dem.

I evangelisk-lutherska kyrkan är den allmänna syndabekännelsen en del av församlingens gemensamma gudstjänst. Bekännelsen kan också göras som en personlig, hemlig bikt. Bikten kan tas emot av en präst eller annan församlingsanställd, eller av en församlingsmedlem. Deras uppgift är att lyssna till bekännelsen och ge avlösning, det vill säga läsa avlösningsorden som berättar att den biktandes synder är förlåtna.

Den som biktar sig kan använda egna ord eller någon av de färdiga syndabekännelser som finns i Kyrkohandboken.

Bikt och själavårdande samtal är alltid konfidentiella. Den som tar emot bikten är bunden av bikthemligheten, det vill säga de har tystnadsplikt om det som sägs i samtalet. För präster är den här tystnadsplikten absolut och okränkbar. För andra är bikthemligheten begränsad av de lagstadgade skyldigheterna att anmäla och vittna i samband med allvarliga brott.

Tillbaka till toppen