Kan jag gå till nattvarden?

När du deltar i mässan i ett annat kyrkosamfund är det viktigt att ta reda på om du som lutheran kan ta del av nattvarden. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har nattvardsgemenskap med vissa kyrkor och kyrkosamfund.

Ett fat med nattvardsbröd i en katolsk kyrka.

Finlands lutherska kyrka har genom lärosamtal kommit överens om nattvardsgemenskap med de kyrkor som listas här. De här kyrkornas uppfattning om nattvarden och hur den förrättas ligger nära vår egen tradition:

 • Lutherska världsförbundets (LVF) medlemskyrkor
 • Medlemskyrkorna i den så kallade Borgågemenskapen:
  • de nordiska ländernas lutherska kyrkor
  • de baltiska ländernas lutherska kyrkor
  • Lettlands evankelisk-lutherska utlandskyrka
  • Storbritanniens och Irlands anglikanska kyrkor
  • Storbritanniens lutherska kyrka
  • Lusitanska kyrkan i Portugal 
  • Spaniens reformerta episkopala kyrka
 • Tysklands evangeliska kyrkas (EKD) medlemskyrkor
 • Suomen metodistikirkko
 • Finlands svenska metodistkyrka
 • Skotska kyrkan (Church of Scotland)

Ifall du deltar i ett annat samfunds mässa bör du avstå från att ta del av nattvarden.

Hur gör jag om jag besöker en katolsk mässa eller ortodox liturgi?

Tillbaka till toppen