Kan jag gå till nattvarden?

När du deltar i mässan i ett annat kyrkosamfund är det viktigt att ta reda på om du som lutheran kan ta del av nattvarden. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har nattvardsgemenskap med vissa kyrkor och kyrkosamfund.

Ett fat med nattvardsbröd i en katolsk kyrka.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har genom lärosamtal kommit överens om nattvardsgemenskap med de kyrkor som listas här. De här kyrkornas uppfattning om nattvarden och hur den förrättas ligger nära vår egen tradition:

 • Lutherska världsförbundets (LVF) medlemskyrkor
 • Medlemskyrkorna i den så kallade Borgågemenskapen:
  • de nordiska ländernas lutherska kyrkor
  • de baltiska ländernas lutherska kyrkor
  • Lettlands evankelisk-lutherska utlandskyrka
  • Storbritanniens och Irlands anglikanska kyrkor
  • Storbritanniens lutherska kyrka
  • Lusitanska kyrkan i Portugal 
  • Spaniens reformerta episkopala kyrka
 • Tysklands evangeliska kyrkas (EKD) medlemskyrkor
 • Suomen metodistikirkko
 • Finlands svenska metodistkyrka
 • Skotska kyrkan (Church of Scotland)

Ifall du deltar i ett annat samfunds mässa bör du avstå från att ta del av nattvarden.

Hur gör jag om jag besöker en katolsk mässa eller ortodox liturgi?

Tillbaka till toppen