Stiften

Varje församling hör till ett stift. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är indelad i nio stift som alla leds av en biskop och ett domkapitel.

Biskopen är stiftets andliga och administrativa ledare. Han eller hon är ordförande för domkapitlet, som sköter förvaltningen i stiftet och övervakar församlingarna och prästerna. Stiftens högsta beslutsfattande organ i frågor som rör verksamhet och ekonomi är stiftsfullmäktige.

Biskoparna

Läs mer om biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Biskoparna och ärkebiskopen

De nio stiften i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är:

Stiften på kartan:

Karta över de nio stiften och deras gränser.

Stiftens församlingar är också regionalt indelade i prosterier. Antalet prosterier i de olika stiften varierar. Varje prosteri väljer för sex år i taget en domprost bland församlingarnas kyrkoherdar. Domprosten stöder biskopen och domkapitlet i förvaltningen av prosteriet.

Borgå stift – det svenskspråkiga stiftet

Borgå stift består av de församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har svenskspråkig majoritet. Det är därför det enda av stiften som inte täcker ett geografiskt enhetligt område. Borgå stift har 45 församlingar (år 2023). Också de riksomfattande Tyska församlingen samt Rikssvenska Olaus Petri församling hör till Borgå stift.

Tillbaka till toppen