Invandrare

Kyrkan ordnar flerspråkig verksamhet för invandrare. Människor som kommer till Finland från andra länder är välkomna med i kyrkans verksamhet och församlingens gemensamma vardag.

De största församlingarna ordnar verksamhet också på engelska. Dessutom har kyrkan anställda på olika håll i landet som jobbar specifikt med invandrare. Ta kontakt med en församling nära dig så får du hjälp med att hitta en lämplig gemenskap.

Evl.fi in English

Information about the church in English.

evl.fi/en

Till den verksamhet som församlingar ordnar för invandrare hör bland annat:

  • familjeklubbar
  • gudstjänster på olika språk
  • körer, där du kan lära känna människor och öva språk
  • grupper på olika språk
  • språkklubbar och -kurser
  • undervisning i grunderna i kristen tro och konfirmandundervisning för invandrare.
Tillbaka till toppen