Skriftskola och konfirmation utomlands

En grupp ungdomar sitter i ring på golvet. Framför sig har de tygbitar i olika färger, från vilka det går små stigar formade av dekorativa stenar till mitten av ringen.
Konfirmandundervisningen är en unik upplevelse och en trygg plats dit alla är välkomna som de är. Foto: Pia Leine-Repo.

Konfirmandundervisning utomlands

Det är vanligast att delta i konfirmandundervisning det år man fyller 15 år. Det finns inga krav på förhandskunskaper och det går bra att delta i konfirmandundervisningen utan att höra till kyrkan. Konfirmanderna får fundera över livet och förhållandet till Gud och lära sig mer om den lutherska tron.

En vuxen som inte deltagit i konfirmandundervisning som ung kan också göra det senare – i grupp eller helt privat, genom att träffa och diskutera med en präst. Efter konfirmandundervisningen blir man döpt, om man inte redan är det, och blir då också medlem i kyrkan.

Många finländska utlandsförsamlingar ordnar konfirmandundervisning för unga eller vuxna. Mer information får du genom att kontakta närmaste församling.

Hitta din närmaste utlandsförsamling

Församlingarna utomlands

Skriftskola i Finland – anmäl dig i tid

Förstås är det också möjligt att delta i konfirmandundervisning i Finland. Det lönar sig att ta reda på alternativen i god tid. Anmälningarna till nästa sommars skriftskolläger tar församlingarna ofta emot redan på hösten.

Förutom de traditionella skriftskollägren finns det ett brett utbud av möjligheter: dagsskriftskolor, temaläger och specialgrupper. Här hittar du information om olika alternativ.

Hemförsamlingen är den församling i Finland där man registrerats som tillhörande den frånvarande befolkningen. Vanligtvis är det den församling som den unga eller föräldrarna hörde till före flytten utomlands.

Sök församling på adress eller postnummer

Bland annat Lasten ja nuorten keskus ordnar internationella konfirmandläger sommartid där de gemensamma språken är engelska och finska. Hälften av deltagarna är unga utlandsfinländare. Läs mer om Lasten ja nuorten keskus konfirmandläger.

Konfirmandundervisning ordnas också på tyska, ryska, kinesiska, arabiska och estniska i Finland.

Kyrkliga organisationer och väckelserörelser ordnar ofta egna konfirmandläger. I dessa deltar främst unga från olika delar av Finland, men ibland också de som kommer längre bort ifrån. På de här lägren har de unga ofta en gemensam bakgrund i en väckelserörelse eller en viss hobby.

Konfirmation utomlands. Unga, glada konfirmander iklädda albor sitter på stolar i en kyrksal.
I Schweiz ordnar den finländska församlingen konfirmandundervisning vartannat år, ifall det finns minst sex deltagare. En möjlighet är också att delta i tvåspråkig tysk-finsk skriftskola i Finland. Foto: Pia Leine-Repo

Konfirmation

Efter konfirmandtiden följer konfirmationen. Konfirmationen hör ihop med dopet och är en personlig bekräftelse av ens kristna tro. Du kan delta i konfirmandundervisning även om du inte vill bli konfirmerad i slutändan – du bestämmer själv.

Vad handlar det om?

Mer information och svar på vanliga frågor om konfirmandundervisningen och konfirmationen.

Konfirmation
Tillbaka till toppen