Ungdomar

I församlingarna ordnas ett brett utbud av verksamhet för unga: ungdomskvällar, musik, sport, utflykter, läger, med mera. Du är varmt välkommen att delta också om du inte är medlem i kyrkan.

Kolla in vad som är på gång på församlingens webbplats.

I centrum för ungdomsarbetet är konfirmandundervisningen eller skriban som varje år samlar en stor andel av 15-åringarna.

Leende flicka i grupp med ungdomar.

Konfirmandundervisningen är ett äventyr där deltagarna får reflektera över frågor om liv och tro tillsammans med jämnåriga och vuxna i församlingen.

Vanligast är att unga deltar i konfirmandundervisning det år de fyller 15 år. Församlingarna strävar efter att alla ska trivas, känna sig trygga och få den bästa möjliga erfarenhet av skriban. Alla har rätt att delta i konfirmandundervisning, oavsett bakgrund och omständigheter.

Läs mer om konfirmandundervisningen.

Hjälpledarverksamheten är en populär del av församlingarnas ungdomsarbete. Hjälpledare är unga frivilliga som bär ansvar och bygger gemenskap på församlingarnas läger, särskilt konfirmandlägren. De fungerar som vänner och förebilder för konfirmanderna, leder grupper och drar kvällsprogram och har verkligt ansvar för att lägren går runt. Samtidigt ger hjälpledaruppdraget möjlighet att återuppleva sin egen konfirmandtid, få nya roliga upplevelser och växa vidare i sin egen tro och identitet.

Församlingarna utbildar hjälpledarna för uppgiften. Hjälpledarutbildningen varar ofta kring ett år. Under den tiden får deltagarna utveckla sina färdigheter i ledarskap, fördjupa sig i Bibeln och tron och fundera tillsammans på livets stora frågor. Hjälpledarutbildningen och -verksamheten är ett bra sätt att fortsätta vara aktiv i församlingens ungdomsarbete efter skriban och på samma gång få redskap för att leva som kristen och medlem i samhället. Du är välkommen att delta i hjälpledarutbildningen också om du inte är intresserad av att vara ledare på läger.

Förutom på konfirmandlägren finns det behov av frivilliga som kan hjälpa till på barnläger, i diakoniarbetet, söndagsskolan och med andra ansvarsområden.

Konfirmandundervisning eller skriba

Vad handlar skriban om?

Scouting

Givande verksamhet för olika åldrar.

Läs mera om scouting

Tillbaka till toppen