Bön är kontakt till Gud

Gud älskar dig och vill ditt bästa. Därför vill han också ha kontakt med dig. Bönen är den kontakten.

Böner för olika situationer
Kvinna klädd i jacka och ryggsäck lutar upp ansiktet mot solen, omgivningen ger känsla av höst.

Varför bön?

Utan bön stannar tron i hjärnan, och når inte hjärtat. Vi kan tro på Gud som en sanning, men en sådan tro är inte levande. Kontakten behövs.

Jesus sa till en som var sjuk: “Vad vill du att jag ska göra för dig?” Inte för att han inte visste vad mannen behövde. Han ville höra honom säga det, och hjälpa som ett svar på mannens bön. Det vill han också nu.

Jesus sa också: “Be och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.” Att få svar på våra böner gör oss glada. Inte bara för att vi får det vi bett om, utan också för att vi får känna att vi har en levande kontakt med Gud.

Också om du inte just nu behöver någonting särskilt, kan du ändå tala med Gud. Som när man ringer en vän bara för att prata lite.

Ett par kupade händer, svartvit bild.

Hur kan jag be?

Du kan be utan ord eller med kända ord i skrivna böner. Eller samtala fritt med Gud. Du kan be ensam eller tillsammans med andra.

En del söker sig till en särskild plats där hemma eller utomhus för att be. Andra har lätt att be var som helst. Jesus sa att platsen inte är viktig.

Olika sätt att visa med kroppen att vi ber kan vara ett sätt att koncentrera sig på bönen. Någon knäpper händerna eller tycker handflatorna mot varandra. Andra lyfter händerna. Någon faller på knä. Någon böjer huvudet och sluter ögonen.

Gud förstår vad du vill säga, oberoende av var du är, vad du gör, eller orden du använder. Han lyssnar och välsignar dig och din bön. Vad Gud svarar eller gör kan vi inte ana på förhand. Och du får vara envis – det sa Jesus själv.

Person klädd i jacka och mössa står på gångbro och ser ut över bilväg och nergående sol.

Vad kan jag be om?

Du kan be då du:

känner dig ensam,
har ekonomiska problem,
har svårt att sova,
är rädd, har ångest eller är i nöd,
väntar barn.

Du kan be:

i skolan eller på jobbet,
under bil- eller flygresan,
vid en svår katastrof,
för ett barn, för familjen, eller för en som är sjuk.

Du kan be om:

förlåtelse,
kärlek och vishet,
frid i själen,
hjälp och beskydd,
hälsa,
att Gud ska visa dig uppgifter,
trygghet och Guds beskydd.

En bön för den här stunden

En samling färdigskrivna böner. Låna den som känns aktuell för dig just nu, eller gör om den till din egen.

Duva med olivkvist i näbben.

Bön för fred

Gud,
hjälp människorna i Israel, Palestina och Ukraina som förlorat sina liv och sin trygghet.
Hindra att kriget i Mellanöstern sprids.
Visa världens ledare och oss alla en väg till förståelse för andra människor.
Hjälp oss att hindra att konflikter bryter ut, att motverka ojämlikhet och att hat sprids.
Lär oss hur vi skipar rättvisa och fred i världen.
Gör oss till redskap för din fred.

Amen.

Oro och osäkerhet

Jag känner mig så ensam. Jag varken orkar, vill eller vågar gå ut i samhället.  Herre, denna ensamhet får mig att må dåligt. Hur ska jag känna gemenskap med det jag varken ser eller kan känna.

Gud jag ber dig att omsluta mig och överlämnar mig själv i din vårdnad. Jesus Kristus, du är den samme igår, idag och i evighet. Ta emot mig och hjälp mig se en mening i denna stund.

Amen.

Herre, nu orkar jag inte mer. Därför vänder jag mig till dig med min oro, min rädsla och mina frågor.
Nu sätter jag mitt hopp till dig som är större än allt och vet allt.

Herre, du känner mig bättre än någon annan. Du ser min situation och vet vad som är bäst för mig.
Nu ber jag att du ser till mig i barmhärtighet och kärlek.

Herre, skänk mig din nåd och mod att vila i din närhet.
Tack för att du hör min bön och är med mig alla dagar.

Gud, jag vill inte vara hemma. Jag är rädd. Rädd för att igen bli slagen eller slängd mot nån dörr eller få huvudet dunkat i väggen.
Vad ska jag göra? Jag har ingenstans att ta vägen.
Gud hjälp mig!

Vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte vara normal?
Hjälp mig att orka med hoten, hjälp mig att kunna vara till lags. Låt mig slippa ropandet och skrikandet.
Gud, vad ska jag göra?

Händer med handflatorna målade i gult respektive blått.

Bön för Ukraina

Fredens Gud, vi ber för Ukraina.

Vi ber för alla barn och unga, kvinnor och män, alla äldre. Var nära och trösta alla som är rädda. Ge vishet till alla som har makt. Vänd hatet till förståelse och låt freden vinna.

Herre förbarma dig över oss.

Band i ukrainska färger vajar från ett broräcke.

Bevara Ukrainas folk

Heliga Treeniga Gud,
Stärk vårt hopp, då vi känner ängslan över det krig som rasar i vår närhet.
Bevara Ukrainas folk.
Bespara människor från krigets lidande,
trösta de familjer som hemsöks av kriget.
Var med alla dem,
som hamnat mitt i kriget eller flyr det.
Bevara framför allt barn och unga,
vars tro på framtiden nu prövas och vacklar.
Hjälp oss att hitta en väg till fred och försoning.

Vår befriare Jesus Kristus,
ge våra oroliga hjärtan frid.
Världsvindarna för med sig rädsla och otrygghet, oro och ångest.
Därför ber vi Dig – överge oss inte.
Ge vårt inre frid,
ge vår värld fred.
Ge oss nåden
att låta trons, hoppets och kärlekens frukter växa
till din och våra medmänniskors glädje.
Gör oss till redskap för din fred.

Detta ber vi om i vår Herre Jesu Kristi namn.

Amen.

– Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Mitt i vardagen

Gud, hjälp mig se allt det fina i mitt liv och vara tacksam.
Ofta fokuserar jag bara på det dåliga och glömmer att uppskatta det jag har.
Låt mig värna om det viktiga i mitt liv så att det växer och tar mer plats.
Amen.

Att inleda en ny termin kräver kraft, att komma tillbaka in i vardagens rytm kan vara utmanande.
Mitt i vardagen är vi tacksamma för varandra, den närhet, det lyssnande och den förståelse vi sprider till varandra.
Tack för att vi får vara friska. Gud, var vår trygghet och vårt mod att lita på att du tar hand om oss.
Amen.

Gud, jag skönjer en oro inför skolstarten. Hur kommer vardagen att se ut för elever och personalen i skolan?
Ge oss mod och hopp i stunden. Låt personal och elever känna sig sedda och trygga i miljön.
Omslut allas känslor och utrusta alla med förståelse för att vi känner både oro och förväntan inför skolstarten.
Många barn springer ivrigt tillbaka till dagis men se också de barn som känner sig små och räds inför dagiset igen. Det är svårt att bryta upp från en vardag till en annan.
Gud, många vuxna är spända inför höstterminen. Låt oss vara förståndigt frimodiga och öppna inför vardagen.
Ske din vilja – i dagis och skolan, i våra hem och på våra arbetsplatser.
Amen.

Cykel rör sig längs stadsgata, suddig av farten.

Bön om omtanke för varandra

Gode Gud, låt oss respektera och känna ansvar för varandra. Hjälp oss så att vi inte slutar bry oss eller sluter oss för varandra. Amen.

Sorg och saknad

Du lämnade det jordiska livet och jag stannade kvar här. Kvar hos mig blev också alla minnen och bilder av dig. Minnen jag är tacksam för, en del minnen jag gärna skulle ändra på. Minnen talar om kärleken, vänskapen mellan oss två. Jag vill så gärna tro på det eviga. Jag hoppas att livet går genom döden till det eviga, himmelen.

Jag värnar om och delar mina minnen och tar till mig ordet om evigheten. Ljuset som berättar om hoppet att vi ska förenas i framtiden.

Du fattas mig, men en dag …

Amen.

Siluetter av fåglar och ax mot en himmel som skiftar i blått och ljust rosa.

Bön för dig som saknar och längtar efter någon

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.

–Psalm 947

Klassiska böner

Ifall du inte vet vad du ska be kan du alltid gå tillbaka till rötterna.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket
din är makten och äran
i evighet.
Amen.

eller:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Herren välsigne dig
och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig
och give dig frid.

I Jesu namn till bords vi går. Välsigna, Gud, den mat vi får. Amen.

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.

Tillbaka till toppen