Vad får jag som medlem i kyrkan?

Till dina medlemsförmåner hör verksamhet och gemenskaper under livets olika skeden, olika former av stöd och hjälp och möjlighet att själv vara med och hjälpa andra och stöda samhällsnyttiga funktioner.

Kyrkan står vid din sida i livets vändpunkter. När ett barn döps ber föräldrarna och faddrarna om Guds välsignelse. Par som ingår äktenskap sig ger sina löften i församlingens närvaro. När en älskad person dör söker vi tröst i löftet om evigt liv.

Gudstjänsten erbjuder en paus i vardagen. Du kan delta i gudstjänsten eller någon annan del av församlingens arbete med olika uppgifter som frivillig.

Arbetet med barn och ungdomar är en synlig del av församlingens vardag. Församlingarna ordnar klubbar, läger, eftermiddagsverksamhet och mycket annat.

Kyrkan har startat upp många former av socialt arbete. Vi hjälper och stöder i motgångar i livet. Diakoniarbetarna hjälper vid ekonomiska problem.

Kyrkan slår vakt om kulturen. Kyrkornas inredning, föremål och bildkonst är en väsentlig del av det finländska kulturarvet. På många orter är kyrkan den värdefullaste och mest älskade byggnaden. Alla invånare på en ort har rätt att bli begravda på församlingens begravningsplatser.

Församlingarna har ett brett utbud av musikverksamhet för såväl nybörjare som längre hunna.

Barn på skogsutflykt.
Tillbaka till toppen