Värderingar och riktlinjer

Kyrkans värderingar är tro, hopp och kärlek

Våra värderingar säger vad vi tycker är gott och värt att sträva efter. Kyrkans gemensamma grundläggande värderingar bygger på de traditionella kristna dygderna: tro, hopp och kärlek.

Tron möjliggör kontakten till Gud och lägger grunden för den kristnas och församlingens liv. Hoppet speglar Jesus löfte om Guds rättvisa, omsorg och det eviga livet. Kärleken innebär att ha omsorg om sina medmänniskor, oberoende av tid och plats.

De här värderingarna vägleder kyrkans och församlingarnas dagliga arbete och beslutsfattande. Värderingarna omsätts i praktiken när vi:

 • delar evangeliet
 • främjar inkludering och delaktighet
 • visar solidaritet
 • står upp för de svagaste
 • erbjuder själavård
 • arbetar för jämlikhet
 • försvarar allas människovärde
 • värnar om naturen.
Ett litet barn sitter på sin förälders axlar och de tittar ut över en lugn sjö i skymningsljus.

Vi bygger framtidens kyrka med Öppna dörrar

Strategin Öppna dörrar visar riktningen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till år 2026.

Kyrkans gemensamma strategi granskar kyrkans arbete ur ett helhetsperspektiv. Den strävar efter ett långsiktigt och enhetligt arbetssätt. De beslut som fattas och de val som görs nu påverkar hurdan kyrka vi har i framtiden.

Strategin informeras av fenomen som är aktuella i samhället och relevanta för kyrkans framtid. Det handlar om megatrender och orosmoment som polarisering av samhället, klimatförändringar, fragmenteringen av mediefältet, sekularisering och alternativa former av andlighet.

De viktigaste valen kan sammanfattas i strategins namn: Öppna dörrar. Strategin berättar i vilka riktningar kyrkan öppnar dörrar:

 1. Öppna dörrar utåt
 2. Öppna dörrar till kyrka och tillväxt
 3. Öppna dörrar för alla
 4. Öppna dörrar för gemensamt arbete och partnerskap
 5. Öppna dörrar för nya möjligheter
 6. Öppna dörrar för framtiden

Grundtanken är att hålla dörrarna öppna, bege sig ut bland människorna och bjuda in människor. Kyrkans dörrar kan inte stängas för någon.

Vår uppgift: att kalla människor till gemenskap med Gud och uppmuntra dem att bry sig om sin nästa och skapelsen

Kyrkans uppgift är inte bara att öppna dörrar i den här världen utan att också öppna dörren till himlen via Kristus.

Kyrkans grundläggande uppdrag är att arbeta för Guds rike och berätta om Jesus Kristus som världens Frälsare. Det här är den yttersta anledningen till att kyrkan existerar. Grunduppdraget kan uttryckas med olika ord vid olika tidpunkter och på olika platser.

Öppna dörrar-strategin och värderingarna tro, hopp och kärlek uppmuntrar varje medlem av kyrkan att leva i gemenskap med Gud och att ta hand om sin nästa och skapelsen.

Öppna dörrar

Läs mer om kyrkans strategi.

evl.fi/plus
Tillbaka till toppen