Alla nyheter

17.2.2023

Kyrkklockorna ringer till stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands invasion

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallar församlingarna runt om i landet till att ringa i kyrkklockorna för att visa stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands anfall 24.2.2023. Då ringer kyrkklockorna runt om i Finland till stöd för Ukraina.

Meddelande från biskoparna på årsdagen för Rysslands anfall mot Ukraina

”Rysslands olagliga anfall mot Ukraina fortsätter. Lidandet och antalet förlorade människoliv är outhärdligt.  Ukrainarna behöver all hjälp och allt stöd de kan få. Kriget har vittgående konsekvenser och skapar oro också här i Finland. Vi behöver samhörighet och omsorg om varandra.

Vi uppmanar församlingarna att låta kyrkklockorna ringa för fred 24.2.2023 kl. 12 på årsdagen av invasionen. 

Församlingarna ber för Ukraina och det ukrainska folket på söndagen efter årsdagen och fortsättningsvis i de därpå följande gudstjänsterna samt ordnar andakter till stöd för ukrainarna. Vi uppmuntrar också församlingarna att ordna stödevenemang tillsammans med samarbetspartner och att skapa relationer till ukrainska flyktingar i Finland. Vi uppmuntrar alla att komma ihåg Ukraina i sina böner, ge donationer till biståndsorganisationer i regionen och visa stöd för ukrainare i Finland.

Böner för fred

Herren ger fred (Ps. 147:14)

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland”

Församlingar agerar för Ukraina – kyrkklockor för fred ringer runt om i landet

Församlingarna ordnar evenemang där man minns offren för kriget och ber för det ukrainska folket. Exempel på det församlingarna ordnar:

 • I Åbo domkyrka hålls en bönestund på fredag 24.2 klockan 12 där ärkebiskop Tapio Luoma och Åbo ortodoxa församlings kyrkoherde fader Ion Durac Kyrkklockorna ringer i alla kyrkor utom i Kakskerta och Kustö kyrkor.
 • På fredag kväll tänds ett hav av ljus på Helsingfors domkyrkas trappor. Under kvällen ljuder hoppets klockor i stadens alla kyrkor och olika kyrkosamfund stämmer in i klockringningen. Vid evenemanget vid domkyrkans trappa sjunger en kör från föreningen för ukrainare i Finland och en kvartett från Ylioppilaskunnan Laulajat. Evenemanget ordnas av kyrkliga samfälligheten i Helsingfors, Helsingfors stad, Helsingfors universitet, statsrådets kansli och Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry.
 • Församlingarna i Vasa ringer i sina kyrkors klockor 24.2 klockan 12. I Trefaldighetskyrkan ordnas en tvåspråkig andaktstund klockan 12 som hålls av kyrkoherdarna Tuomo Klapuri och Mikael Forslund. För musiken står kantor Tarja Viitanen (sång), Oleksandra Shevchenko (piano), och Cantiucum Maris Ensemble. Också ortodoxa församlingen i Vasa ringer samtidigt i kyrkklockorna.
 • Församlingarna i Tammerfors visar stöd för Ukraina genom att ordna en fredsbön i parken Kiovan puisto på årsdagen av krigsutbrottet 24.2 klockan 18.30. Biskop Matti Repo talar och borgmästare Anna-Kaisa Ikonen framför stadens hälsning. Invid parken finns Kaleva kyrka som lyses upp i den ukrainska flaggans färger.
 • I Kuopio ringer man i kyrkoklockorna i alla kyrkor. På fredag klockan 12 minns man det ukrainska folket i samband med en andakt i fastetid. En kör sjunger till stöd för Ukraina på Kuopio domkyrkas trappa klockan 18. Man förväntar sig att 150–200 sångare från olika körer deltar. Körsången pågår i ca 10 minuter.
 • I Joensuu ringer klockorna i alla kyrkor. I Pielensuu kyrka ordnas andakt och möjlighet till samtal klockan 12–14. Joensuu kyrka är öppen klockan 18–19, då kan man tända ljus i kyrkan och be för fred.
 • I församlingarna i Uleåborg ringer kyrkklockorna i alla kyrkor 24.2 klockan 12. I Uleåborgs domkyrka finns möjlighet att bli stilla och tända ett ljus till minne av offren för kriget klockan 12–13.
 • I Rovaniemi ringer kyrkklockorna, och man flaggar med Finlands och Ukrainas flaggor klockan 9–16. Dessutom ordnas en kyrkokonsert till stöd för Ukraina ”Tuki Ukrainalle” 23 mars.
 • Flera kyrkor runt om i Lahtis ringer i kyrkklockorna på fredag 24.2 klockan 12. I Korsets kyrka ordnas en andakt till stöd för Ukraina genast efter klockringningen.
 • Salon seurakunta ringer i alla sina kyrkor på fredag 24.2 klockan 12. I Salo kyrka i centrum ordnas en andakt klockan 17.
 • I Villmanstrand ringer man i kyrkklockorna i Villmanstrands kyrka, Lappee Maria kyrka, Sammonlahti kyrka, Lauritsala kyrka och Joutseno kyrka.

Också ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland uppmanar de ortodoxa församlingarna att stämma in i klockringningen för fred i mån av möjlighet. I Uspenskijkatedralen i Helsingfors förrättas bön för fred 24.2 klockan 10. Den trespråkiga bönen (finska, engelska, ukrainska) förrättas av fader Alexander Zanemonets och överdiakon Andreas Salminen. Efter gudstjänsten håller ärkebiskop Leo ett kort tal. Det går att följa med gudstjänsten via Helsingfors ortodoxa församlings Youtubekanal. Till gudstjänsten har man bjudit in Ukrainas ambassadör Olga Dibrova. Ortodoxa kyrkan i Finland deltar också i ett ekumeniskt evenemang som ordnas samma kväll på Senatstorget.

Biskoparnas meddelande finns på finska, svenska (som bilaga nedan), samiska, engelska och ukrainska.

Se även: Uttalande om Ukraina från nätverken för de nordiska ekumeniska råden

Under Aktuellt just nu i pressrummet på evl.fi finns Evangelisk-lutherska kyrkans ställningstaganden som anknyter till kriget i Ukraina                                                                                                                                       

Mera information:
Kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, tfn 040 688 1421 
Kyrkans kommunikations e-post: kirkonviestinta@evl.fi

Bilagor:
biskoparnas-meddelande.pdf

Tillbaka till toppen