Påverka i kyrkan

Hur kan jag göra skillnad i kyrkan?

Påverka församlingens verksamhet och kyrkans beslutsfattande till exempel genom att engagera dig i församlingsvalet, vara frivillig och ta initiativ.

Människor håller handmålade skyltar, på en skylt texten "Save our future".

Kan jag påverka?

De viktiga besluten i kyrkan fattas av förtroendevalda på olika nivåer, med början från församlingen. Du kan påverka genom att engagera dig i församlingsvalet – ställ upp som kandidat eller rösta.

Även kyrkoherdarna som leder församlingarna och biskoparna som leder sina stift tillsätts genom val.

En församlingsmedlem kan också lämna in initiativ till församlingens förtroendeorgan. Initiativ lämnas in till församlingens kansli och behandlas av kyrkorådet eller kyrkofullmäktige.

Ett initiativ som rör hela kyrkan kan gå hela vägen till kyrkans “riksdag” det vill säga kyrkomötet. Så här kan det till exempel gå till: initiativ från församlingsmedlem – kyrkoråd – stiftsfullmäktige – kyrkomötet.

Så här styrs kyrkan

Församlingar, stift, biskopar, kyrkomöte – så här hänger det ihop.

Organisation och beslutsfattande
Tillbaka till toppen