Alla nyheter

23.2.2022

Ekumeniska rådet i Finland vädjar till ledare om fred och försoning

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) har publicerat en fredsvädjan. ERF vädjar till alla ledare att göra sitt yttersta för fred och försoning.

Ekumeniska rådets vädjan i sin helhet:

Den eskalerande konflikten mellan Ryssland och Ukraina väcker rädsla och oro bland människor i Finland och runtom i världen. Finland följer med situationen med noggrannhet. De kyrkliga ledarna har uppmanat alla att be för fred och försoning.

Ekumeniska Rådet i Finland vädjar till alla ledare att göra sitt yttersta för fred och försoning. Då behöver inte människorna leva i en atmosfär av rädsla och mänskliga rättigheter respekteras.

Jesus säger i bergspredikan: ”Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.” Matt 5:9 (SFB)

Den kristnes uppgift är att lyfta fram dessa saker inför Guds ansikte i bön. Vi får lita på att Gud hör bönerna. Vi vill speciellt uppmana till förbön för de makthavare och kyrkliga aktörer som har möjlighet att påverka situationens utveckling.

23.2.2022

Ekumeniska Rådet i Finland

Mera information: Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, Ekumeniska rådet i Finland, mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi, tfn +358 401637798 

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) är ett samarbetsorgan för kyrkor, kristna samfund och församlingar som är verksamma i Finland. Rådet har 11 medlemskyrkor, fem observatörskyrkor och 27 samarbetsorganisationer. Ärkebiskopen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Tapio Luoma är ordförande för ERF:s styrelse.

Tillbaka till toppen