Dopet

Vi önskar den lilla människan allt det goda i livet. Dopet är en gåva, en gemenskap och livets första fest. Barnet som döps blir en del av något större.

En flicka håller sitt nyfödda syskon i famnen, mamma stöder babyns huvud.

Varför dop?

Ett barn föds, ett nytt litet liv med framtiden framför sig. Välkommen hem, säger vi. Vid dopet samlas för första gången den lilla människans närmaste och bildar det skyddsnät som bär och skyddar genom livet.

När ett barn döps blir barnet en del av något större. Kyrkan är gemenskap, trygghet och stöd när livet är som bäst, men också de dagar när solen går i moln. Det handlar om så mycket mer än bara ett namn. När dopvattnet träffar den lilla hjässan händer något mäktigt. Barnet blir en del av Guds gemenskap.

En babys små händer som griper tag i en äldre människas rynkiga fingrar.

Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.

Psaltaren 139:16

Checklista för att ordna dop

I centrum för dopet står en ny, liten människa. Det finns ingen strikt etikett att följa. Det viktiga är att dopet känns bra för familjen. Här har vi samlat de viktigaste punkterna som hjälper er att planera dopet.

Vardagen runt omkring den lilla kan te sig rätt kaotisk och hela familjens ork kan gå på sparlåga. Men dopet är en glad händelse, fylld med liv och hopp. Dopet kan ordnas var som helst, det behöver inte äga rum i en kyrka. Stilen är fri, det är dopets budskap som är det viktiga: att den lilla människan i er famn blir en medlem i kyrkans gemenskap.

En nybliven mamma som hör till en församling i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland får automatiskt information om dop från sin församling. I det brevet finns också den officiella blanketten för att anmäla barnets uppgifter. Den behöver ni fylla i tillsammans med dopprästen när ni träffas för samtal.

Om mamman inte hör till kyrkan får hon blanketten hemskickad direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Även om mamman inte är medlem i kyrkan är ni ändå mycket välkomna att låta döpa ert barn. Församlingen på er ort ger mer information om dop. Om barnets pappa hör till en församling kan barnet döpas fastän mamman inte är medlem i församlingen.

Barn döps oftast när de är två till tre månader gamla, men det kan variera beroende på livssituation.

Var ska barnet döpas? I kyrkan, hemma, hos mormor, i församlingshemmet eller någon annanstans? Att hålla dopet i en kyrka kostar inget. En del församlingar uppbär heller ingen hyra för andra lokaler när man ordnar dop.

Fundera på datum och tid för dopet, gärna inom tre månader från barnets födelse.

Kontakta församlingens kansli och boka tid för dopet. Du kan själv välja präst. Här hittar du kontaktuppgifter till församlingen.

Ibland döps barn i samband med högmässa. Det är extra festligt för församlingsmedlemmarna som deltar, men också trevligt för den nya familjen när hela församlingen ber för barnet. Ifall du vill att barnet döps i samband med en gudstjänst behöver du kolla med församlingen vilka söndagar som passar bäst. För det mesta är det inte så stor skillnad vilken söndag ni önskar.

En del församlingar ordnar morgondop eller andra gemensamma doptillfällen. Då kan man bara komma in för själva dopet. Ofta bjuder församlingen på kaffe och kaka den dagen.

Barnets namn och modersmål ska anmälas inom tre månader från barnets födelse antingen till församlingen eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Många hör barnets namn första gången vid dopstunden. Namnet är en del av barnets unika personlighet. Vid dopet kallar Gud barnet vid namn och tar det till sig. Juridiskt sett har inte namngivningen något med dopet i sig att göra, men symboliskt är det en viktig del av dopet.

Ifall barnet inte döps inom tre månader bör man meddela barnets namn till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att fylla i blanketten som skickats hem eller på myndighetens webbplats.

Läs mera:

Vilket namn ska vi välja?
Mer information om att anmäla barnets namn

Efter att ni bokat dop via församlingens kansli tar prästen kontakt med er och ni bestämmer en tid då ni träffas för att gå igenom dopet. Beroende på församlingen och era egna önskemål kan ni träffas hemma eller i församlingens utrymmen.

Tillsammans med prästen funderar ni på hur ni vill att dopet ska se ut. Berätta gärna vad som är viktigt för just dig! Vad ni vill ha för psalmer och musik under dopet. Kanske känner ni någon som kan sjunga eller spela? Vill någon läsa en dikt eller på annat sätt medverka i dopet? Det finns mycket som äldre syskon, faddrar och släktingar kan bidra med.

Kom ihåg att ha barnets namn färdigt, samt faddrarnas personuppgifter för blanketterna. Om ni redan meddelat barnets namn till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är det bra att berätta det innan ni träffas för dopsamtalet, eftersom prästen i så fall behöver ta med sig en blankett om inträde i ett religiöst samfund som föräldrarna ska underteckna.

Ställ frågor och tveka inte att diskutera också svåra saker med prästen. Alla präster har tystnadsplikt.

Läs mera: Under dopsamtalet behöver vi prata om sånt som är viktigt på riktigt

Ett barn som döps ska ha minst en fadder som bör:

  • höra till den evangelisk-lutherska kyrkan
  • vara konfirmerad

Man kan ha flera faddrar. Det finns ingen övre gräns.

Övriga faddrar kan också höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som vår kyrka godkänner. En fadder som hör till en kyrka utomlands behöver inte vara konfirmerad. På församlingens kansli kan de svara på frågan om en person kan vara fadder. Svårt att hitta faddrar? Ta kontakt med kyrkoherden i den egna församlingen.

Läs mera: Om fadderskap

Ett dop räcker ungefär 20 till 30 minuter beroende på program. Efteråt brukar man samlas för en liten eller större dopfest. För en del är traditioner viktiga, medan andra vill skapa nya. Vid dopet kan ni be för barnet, sjunga, lyssna på musik och tända ljus för någon som inte finns med längre. Dopet ska skapa fina minnen och en varm känsla man bär med sig framåt.

Sju saker att göra under dopdagen:

  • Ställ i ordning dopbordet med en skål för vattnet, en duk att torka barnets huvud med och ett ljus.
  • Mata och byt blöja på babyn så hen är nöjd och tillfreds. Då är risken för gråt mindre.
  • Klä på barnet dopkolten eller andra kläder ni valt att döpa barnet i. Tunna kläder under är att rekommendera eftersom det snabbt blir varmt. Församlingen kan låna en dopkolt om man inte har en i släkten eller vill köpa en ny.
  • Om dopet ordnas i en kyrka samlas föräldrar och faddrar med barnet i sakristian. Där kan ni också byta kläder på och mata barnet.
  • Häll varmt vatten i dopskålen. Tänk på att vattnet hinner kallna innan ni använder det. En del präster vill hellre att vattnet hälls i skålen mitt i dopet. Det kan till exempel vara ett äldre syskon som häller upp dopvattnet.
  • Prästen ställer sig bredvid bordet med dopskålen tillsammans med föräldrar, faddrar och barnet som ska döpas. Ibland vill den som håller barnet sitta på en stol.
  • Njut av dopdagen – barnet första fest!

Läs mera:

Dopet kan vara just precis så litet eller stort som ni själva vill. Förutom barnet, föräldrarna och prästen behöver två faddrar eller dopvittnen vara på plats.

Dopet kan hållas hemma eller i församlingshemmet och då kan man bjuda på kaffe i samma utrymmen. I församlingshemmet finns det oftast dukar och porslin att låna eller använda för en liten summa. Ifall ni inte orkar ordna servering är dopet ändå precis lika fint och viktigt i sig.

Vill ni ordna kalas – be släkt och vänner om hjälp! Kanske någon kan baka tårtan, duka eller koka kaffe? Låt andra sköta allt det praktiska så att ni föräldrar får slappna av och fokusera på ert barn. Vidtala någon att fotografera dopet. Det blir fina minnen för barnet!

Läs mera: Tips för dopfesten

Efter dopet är barnet medlem i församlingen och har sin plats i Guds stora familj.

Barnet får ett dopljus och ett dopminne. Det är vanligen ett vackert kort där prästen antecknar när och var barnet blev döpt, och vilka som är faddrar. Faddrarna får också fadderbrev med samma uppgifter. Om ni har en vigselbibel kan dopet också antecknas där.

I kyrkan läser man upp barnets namn och församlingen ber för barnet. Det görs oftast vid en gudstjänst en vecka efter dopet. Det lönar sig att höra sig för på församlingens kansli när och var det händer. Familjen och faddrarna är särskilt välkomna till den här gudstjänsten. Många församlingar har så kallade dopträd eller liknande där man hänger upp till exempel ett löv, en fågel eller en ängel i samband med att man ber för barnet i gudstjänsten. Ett syskon, en fadder eller någon annan familjemedlem eller släkting får gärna komma och hänga upp föremålet i dopträdet.

Livet kan vara tufft med ett litet barn hemma. Det vet man i församlingarna. Därför ordnar många församlingar träffar och klubbar för föräldrar tillsammans med sina barn. Gå gärna med i dem och hitta gemenskap med andra i samma livssituation. Kolla på församlingens webbplats när och var de ordnas. Du kan alltid också kontakta församlingens kansli på den ort där du bor. De hjälper gärna och svarar på dina frågor.

Man hjälper ett skrattande barn att hänga i en trädgren.

Faddern är en trygg vuxen

En fadder är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

En baby med rosa rosett på huvudet tittar över axeln på mannen som bär henne i famnen.

Vem ska vi välja som faddrar?

Inför dopet krävs minst en fadder som ska tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan och vara konfirmerad. Oftast tillfrågas vänner eller släktingar. Om man inte hittar en fadder den vägen så hjälper församlingen att hitta en fadder.

Det finns ingen övre gräns för antalet faddrar. Övriga faddrar kan också höra till en kristen kyrka eller ett religionssamfund som vår kyrka godkänner. Faddrarna kan inte bytas ut efter att de registrerats. Uppdraget att vara fadder kan inte heller tas ifrån någon senare. Av särskilda skäl kan barnet efter dopet få högst två faddrar till.

Flicka kramar en vuxen.

Fadderns uppgifter

När man blir fadder så lovar man något stort. Man lovar att stöda barnet och familjen, finnas där och delta i den kristna fostran. Att få följa en ny människas väg i livet är en gåva.

Faddern är barnets vuxna vän som ger barnet av sin tid, lyssnar och är intresserad av allt som gäller barnet. Faddern agerar vittne vid dopet, ber för barnet och kan också till exempel delta i församlingens verksamhet tillsammans med sitt gudbarn. Fadderskap handlar om att leva som en kristen.

En del församlingar erbjuder en församlingsfadder för barnet. Församlingsfaddern är en frivillig medlem i församlingen som håller kontakt med barnet och hela familjen. Om du är intresserad av att vara församlingsfadder kan du ta kontakt med din egen församling.

Läs mer om fadderskap

Faddern är en vän och förebild, en till vuxen i barnets liv.

Fadder.fi
Flicka i skolåldern står i en skog och blickar upp mot himlen.

Dop för alla åldrar

Det är aldrig för sent att bli döpt. Du är alltid välkommen till kyrkan och dop är alltid möjligt, oberoende av din ålder.

En ung kvinna i vit alba står vid dopfunten, en präst och en man i kostym håller händerna över hennes huvud och välsignar henne.

Dop för minderåriga

Det är inte för sent att ordna dop när barnet blir äldre. Beroende på ålder är det vårdnadshavarna, barnet själv eller båda tillsammans som kan fatta beslut om dop.

Ett barn som inte ännu har fyllt 12 år kan bli döpt om åtminstone en av vårdnadshavarna hör till kyrkan. Vårdnadshavarna behöver vara överens om att låta döpa sitt barn. Barn som är mellan 12 och 14 år behöver också ge sitt skriftliga samtycke. Alla som är under 15 år behöver vårdnadshavarnas samtycke för att kunna bli döpta.

Den som är 15 år eller äldre får själv bestämma om dop och då räknas det som vuxendop.

Den som vill bli konfirmerad behöver vara döpt. Men det går bra att delta i konfirmandundervisningen utan att vara döpt. Dopet kan ordnas före konfirmationen. Det kan ske på konfirmandlägret, tillsammans med familjen, i en gudstjänst före konfirmationen eller i konfirmationsgudstjänsten. Det är en fin upplevelse att ordna dop på konfirmandlägret tillsammans med sina vänner. Kanske blir en hjälpledare fadder.

Skrattande kvinnar bland en grupp människor som samtalar.

Döpt som vuxen

Många som inte döpts som barn väljer dopet som vuxna. Vill du bli döpt som vuxen tar du kontakt med församlingen där du bor. Det går också bra att prata med en präst du känner.

Alla som är över 15 år och vill bli döpta blir samtidigt konfirmerade. För att bli konfirmerad deltar du i konfirmandundervisning. För vuxna anpassas undervisningen till den egna livssituationen. Undervisningen kan ske individuellt tillsammans med en präst i församlingen eller genom att delta i en grupp av vuxna som vill bli döpta. Du kan också delta i en grupp kring kristen tro för vuxna. Din hemförsamling är församlingen på den ort eller det område där du är skriven.

Dopet kan vara en del i en gudstjänst eller ordnas enbart för dig. Eftersom du samtidigt blir konfirmerad tar du emot nattvarden i församlingens gudstjänst. Också den som döps som vuxen ska ha åtminstone en fadder.

En liten greppar hårt om ett finger.

Dopet är kärlek

Dopet är den viktigaste fest man kan fira som kristen. Det är inte bara en tradition, det är ett löfte från Gud och en helig kärlekshandling.

Föräldrar håller och pussar på sin baby som nyfiket blickar ut mot världen.

Dopet betyder gemenskap

Genom dopet tas vi upp i kyrkans gemenskap. Den som döps blir medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och blir samtidigt del av den stora gemenskap som består av alla döpta och troende. En gemenskap som sträcker sig över hela jorden, över flera generationer, och till och med genom tid och rum. Genom dopet står vi aldrig ensamma. Det är en trygghet som är självklar, men som vi kanske först märker när vardagen är tuff.

Som döpt och konfirmerad kan du bli fadder, gifta dig i kyrkan och ställa upp i och påverka kyrkan genom församlingsvalet.

Ett par små vita stickade tossor.

Dopet är en gåva

I dopet möter Gud oss med sina goda gåvor och tar emot oss som sina barn. Vi får del av det som Jesus gjorde då han dog på korset och försonade världen med Gud. Hans uppståndelse är det hopp som genomsyrar dopet. Dopet ger oss hopp om förlåtelse på jorden och ett liv hos Gud i himlen. När Jesu blev döpt sänkte sig Anden över honom som en duva. I dopet får vi också del av Guds heliga Ande som hjälper oss att tro och leva i vår tro.

Efter dopet börjar ett nytt liv i gemenskap med Gud och församlingen. Undervisning i den kristna tron är en naturlig del av det. Undervisningen tar olika former: från aftonbön vid barnets säng, till faddrarnas och föräldrarnas förböner för den döpta, till konfirmandundervisningen och konfirmationen som är en bekräftelse av dopet. Församlingen erbjuder också undervisning och platser att växa genom olika klubbar och läger.

Vanliga frågor om dop

Här har vi samlat svar på några av de frågor som många funderar på när det handlar om dop.

Nej, det är föräldrarna som ger namnet till barnet. Juridiskt sett har inte namngivningen något med dopet att göra. Även barn som inte döps får namn. Namnet kommer först, sedan följer dopet. Barnets namn har en viktig symbolisk betydelse vid dopet: Gud kallar barnet med dess eget namn att bli döpt.

Ifall barnet inte döps eller dopet inte hålls inom tre månader efter barnets födelse ska namnet meddelas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata via den blankett som kommit hem efter att barnet fötts eller på myndighetens webbplats. Namnet behöver vara registrerat innan man till exempel kan ansöka om pass eller kan få ett sjukförsäkringskort.

Ifall ni håller dop efter att barnets namn registrerats kan det vara bra att säga det åt prästen eller kanslipersonalen innan ni träffar prästen för att diskutera dopet. Föräldrarna behöver då skriva under en blankett om inträde i religiöst samfund som prästen tar med sig.

I dopet välkomnas barnet till släkten, familjen och församlingen. Dopet är en fest där den som döps välkomnas in i en större gemenskap. Den lokala församlingen kan ge konkret stöd i livets olika skeden. Men den som är döpt hör också till den världsomspännande kyrkan som har verksamhet överallt.

Samtidigt är dopet ett mysterium. Vi kan aldrig riktigt sätta fingret på vad som händer i dopet. Men vi får lita på att Gud vill oss och det lilla barnet gott och att vi får vara trygga.

Läs mera: Dopet är kärlek

Namngivningfester utan dop påminner om dopet till sitt yttre. Många vill fira den nya familjemedlemmen och välkomna den till livet med en fest. En namngivningsfest innehåller ingen dopceremoni. Att ordna namngivning utesluter inte att man låter döpa barnet senare.

Det är bra att fundera över frågan huruvida barnet själv borde få välja att bli döpt. Det visar på en respekt för barnets integritet. Samtidigt är allt i livet ett val. Vi fattar även andra beslut för våra barn, som vilka språk de ska lära sig, var de ska bo och vilken mat de ska äta. Alla våra val gör vi med omsorg om barnet. Vi vill att barnet ska ha det så tryggt och bra som möjligt. Det gäller också i den stunden vi väljer om vi vill döpa vårt barn.

Oftast döps barn som spädbarn, men dopet har ingen åldersgräns. Som konfirmand väljer man igen sin väg. Gud älskar dig och ditt barn – oberoende av dop.

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem, det går att ha dop ha senare också – kanske i samband med att yngre syskon döps. Till kyrkan är man alltid välkommen och dopet är alltid möjligt, oberoende av ålder.

Ett barn som inte ännu har fyllt 12 år kan bli medlem i kyrkan om åtminstone en av vårdnadshavarna hör till kyrkan. En 12–14-åring ska ge sitt eget skriftliga medgivande för att bli döpt. I allmänhet döper man inte ungdomar som snart är i konfirmandåldern. De går i stället i skriftskola tillsammans med sina vänner och om de vill konfirmera sig blir de döpta före konfirmationen.

Läs mera: Dop för alla åldrar

Ja, det kan du! Alla döps inte som nyfödda. Många väljer också dopet som vuxna. Vill du bli döpt som vuxen tar du kontakt med församlingen där du bor. Det går också bra att prata med en präst du känner.

Läs mera: Dop för alla åldrar

Faddrarna kallas ibland gudföräldrar. Inför dopet krävs minst två faddrar som ska tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan och vara konfirmerade. Oftast tillfrågas vänner eller släktingar.

Läs mera: Faddrar

Ifall din partner inte hör till kyrkan räcker det ändå med att du gör det. Det enda som krävs är att vårdnadshavarna är överens om att ni vill döpa barnet.

Om du vill höra till kyrkan så behöver du bara fylla i en blankett. Ifall du inte är döpt och över 15 år så kan du vara i kontakt direkt med din egen församling på hemorten och komma överens om dop och konfirmandundervisning. Läs mer om vuxendop här

Hur mycket vi tror kan inte mätas eller vägas. Vi kan tro på olika sätt. Det att vi väljer dop för barnet visar att tro, andlighet och gemenskap är viktigt. Prästerna i församlingen finns alltid där för att diskutera. Använd dem som ditt bollplank i svåra frågor som rör dopet.

Att låta döpa sitt barn är att visa omsorg om det. Du vill barnet väl och önskar det allt gott. Det är en handling som visar att du bryr dig om ditt barn och ger det tillgång till en större gemenskap. Barnet är en del av familjen och släkten, men nu också en del av församlingen och hela Guds familj. Du är inte ensam.

Läs mera:

Prästen Monica Heikel-Nyberg om frågan: Måste jag tro på Gud för att låta döpa mitt barn?
Författaren Karin Erlandsson: God nog för dopet

En doptillställning kostar egentligen ingenting och meningen är inte att orsaka stress för familjen. Dopet är den viktigaste och finaste fest man kan fira som kristen, men det är inte mängden människor eller tårtans storlek som gör festen viktig och fin. Det kostar inget att hålla dop i kyrkan och dopkolt kan man få låna från församlingen. En del församlingar uppbär heller ingen hyra för andra lokaler om man ordnar dop där.

Det är inte nödvändigt med bjudning efter själva dopet och dopfesten kan vara precis så liten eller stor som ni själva vill. Förutom barnet, föräldrarna och prästen behöver två faddrar eller dopvittnen vara på plats, mer än så krävs inte för att ett dop ska vara giltigt. Stämningen hänger inte på dyra kläder, perfekta tårtor och designade dopklänningar. Det är den nya människan och kärleken från Gud och alla de närmaste som avgör. Ifall ni vill ordna kalas lönar det sig att be släkt och vänner om hjälp. Kanske någon kan baka tårtan, duka eller koka kaffe?

Läs mera: Tips för dopfesten

Bosatt utomlands?

Här är sakerna du behöver tänka på när ett barn föds och blir döpt i ett annat land.

Dop utomlands

Är jag god nog för dopet?

Om dopet är belöningen för en prestation jag utfört till Guds och församlingens belåtenhet förtjänar jag inte dopet. Å andra sidan är själva poängen med dopet att inte förtjäna det.

Läs Karin Erlandssons text
Tillbaka till toppen