Barn och barnfamiljer

För barn och barnfamiljer erbjuder församlingarna ett brett utbud av aktiviteter: klubbar, evenemang och kamratstöd.

För barnen finns dagklubbar, musikklubbar och familjeklubbar. Det ordnas läger och utflykter, evenemang och familjegudstjänster. Morgon- och eftermiddagsverksamheten för första- och andraklassare är ofta ett samarbete mellan församling och kommun.

En del församlingar ordnar grupper för förstagångsföräldrar, som är trygga mötesplatser för både föräldrarna och babyn.

Kyrkan vill erbjuda en trygg miljö för barnen att växa upp i och stöda föräldrarna i deras uppgift. Verksamheten leds av utbildade barnledare och familjearbetare. För mer information, sök upp din lokala församling.

Barn leker på golvet med små plastfigurer.

Församlingarnas dagklubbar riktar sig vanligtvis till barn i åldern 2–5 år. De samlas en till fyra gånger i veckan, för några timmar åt gången. Dagklubben erbjuder en trygg miljö för barnet och aktivt umgänge med andra barn genom lek, sång, rörelse, sagor och pyssel. På programmet finns också tid för att stilla sig och utforska Bibelns berättelser.

Församlingarnas dagklubbar leds av utbildade barnledare. Syftet är att stöda barnets välmående och tillväxt. Verksamheten bygger på kristna värderingar, pedagogiskt kunnande och samverkan med familjen.

Barn sitter på madrasser vid altaret i en kyrkan och följer med klubbledarens berättelse.

Till familjeklubben kan barn komma tillsammans med en förälder, mor- eller farförälder, fadder eller skötare.

Familjeklubbarna hålls ofta dagtid och erbjuder meningsfull sysselsättning för barn under skolåldern och föräldrar eller andra vuxna som är hemma med barnen. Klubben fungerar som kamratstöd för familjer i samma livsskede och föräldrar har möjlighet att diskutera med utbildade klubbledare.

På programmet står lek, sång, motion, pyssel och stilla stunder. Ofta ingår en måltid: en del församlingar bjuder på fika gratis eller mot en mindre avgift, eller så kan man ta med sig eget mellanmål.

Familjeklubbarna kan också gå under namnet öppen klubb, öppen dagklubb eller föräldra-barnklubb. Klubben kan också vara speciellt inriktad på till exempel förstagångsföräldrar eller familjer med spädbarn.

Ett litet barn utforskar ett färggrant slaginstrument.

Musiklekskoleverksamheten riktar sig till familjens yngsta medlemmar. Syftet med musikundervisningen är att på olika sätt utveckla och stärka barnets uttrycksförmåga, sociala färdigheter, rytmkänsla och koncentrationsförmåga. Musikleken låter barnen använda alla sina sinnen när de utforskar musikens värld. Det handlar inte bara om att sjunga och spela, utan också om att prata, titta, lyssna och röra på sig.

Församlingens musikverksamhet stöder också föräldrarna i den kristna fostran. Barnen och familjerna introduceras både till andliga sånger och till hemförsamlingen.

Till utbudet kan höra babymusiklek där barnen från 3 till 12 månader musicerar tillsammans med sina föräldrar, musiklek för barn i åldern 1–3 år i sällskap av en förälder eller vårdnadshavare och musiklek för barn mellan 3 och 6 år som ofta kan delta utan en vuxen med. Sök upp din egen församling för att se vilken musikverksamhet som ordnas och för vilka åldersgrupper.

Söndagsskolan kunde kallas barnens egen gudstjänst. Som namnet antyder hålls den ofta på söndagar, till exempel i samband med den vanliga söndagsgudstjänsten. Söndagsskolan kan då vara ordnad så att barnen deltar i en del av mässan med sina föräldrar, till exempel går med till nattvarden för att bli välsignade.

Söndagsskolan är ett sätt att stöda barnens kristna fostran och introducera dem till församlingen. I söndagsskolan sjunger man psalmer och andliga sånger för barn och utforskar Bibeln med hjälp av till exempel lek, drama, sång, korta berättelser eller teckning och pyssel. Barnen och ledaren kan be tillsammans och fundera över viktiga frågor i livet. Söndagsskola som församlingen ordnar leds vanligtvis av en frivillig församlingsmedlem som har fått utbildning för uppgiften.

Församlingarna kan erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet för att första- och andraklassare inte ska behöva tillbringa långa eftermiddagar eller tidiga morgnar på egen hand. De flesta församlingar som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet har avtal med kommunen, men en del erbjuder verksamheten på egen bekostnad.

Församlingarnas morris och eftis leds av utbildade barn- eller ungdomsarbetsledare. Verksamheten bygger på kristen värdegrund, med tonvikt på omsorg om barnet, vardagskristendom och samarbete med familjerna.

För barn i skolåldern (7–14 år) ordnar församlingarna olika typer av hobbyverksamhet. Verksamheten organiseras av församlingarnas barn- eller ungdomsarbetsledare.

Klubbar med varierande tema och innehåll hör till den regelbundna veckoverksamheten. Öppna dörrar till församlingens ungdoms- eller andra utrymmen på eftermiddagar eller kvällar erbjuder möjlighet att tillbringa ledig tid i en trygg miljö med spel, pyssel, och jämnårigt sällskap.

Varje år ordnar församlingarna kring fyratusen läger – barnläger, ungdomsläger, familjeläger, med mera.  Lägren bjuder på gemenskap, roliga aktiviteter för alla smaker, och aktiv sysselsättning under sommarlovet, skid- och höstlovet eller under veckosluten.

Utflykter ordnas till exempel till natur- och lägerområden och till olika attraktioner som badanläggningar eller nöjesparker.

Församlingarnas familjeverksamhet ger möjligheter att träffa andra familjer i samma livssituation. Familjeklubbar, öppna mötesplatser och familjeläger erbjuder rekreation och kraft till familjens vardag.

Läs mer om hur kyrkan stöder föräldrar.

Tillbaka till toppen