Religionsfrihet

Frihet till övertygelse, samvete och religion i hundra år

År 2023 hade det gått 100 år sedan Finland fick en lag som garanterar alla religionsfrihet. Det är alltså bara under hundra år som man i Finland själv har haft rätt att välja vilket trossamfund man hör till – eller välja att inte höra till ett trossamfund.

Genast då den nya lagen trädde i kraft registrerade sig många samfund som religionssamfund. Förändringen var betydande i kyrkan och i hela det finländska samhället men också för många individer och familjer.

I dag är Finland ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Den frihet som uppnåddes för hundra år sedan garanterar idag vars och ens frihet.

Frihet att hitta sin egen tro

Varje medborgare i Finland får leva i enlighet med sitt eget samvete och sin tro. En människa kan byta från en kyrka till en annan eller delta i andlig verksamhet utan tvång.

Lagstiftningen stöder friheten att samlas och yttrandefriheten. Religionsfrihetslagen gör det möjligt att hitta den tro eller det samfund som passar en och som känns tryggt.

Under religionsfrihetens jubileumsår 2023 ordnades många evenemang för att uppmärksamma religionsfriheten i Finland.

Mer om religionsfrihet:
Kyrkoledare vädjar om religionsfrihet för boende på mottagningsförläggningar (på finska)

Tillbaka till toppen