Vuxna

För vuxna ordnar församlingarna till exempel olika typer av evenemang och grupper som ger variation och mening i vardagen. Utöver gemenskap och givande sysselsättning ger församlingsverksamheten också möjlighet att ta hand om sitt eget välmående och fördjupa sitt andliga liv.

Bibel- och bönekretsar kan samlas för att studera Bibeln tillsammans med andra eller be för aktuella saker och böneämnen som församlingsmedlemmarna lämnat in.

En del församlingar har grupper särskilt för kvinnor och män, som kan samlas kring något tema eller föredrag eller bara för att dela livet och vardagen med varandra.

Missionskretsar och missionssyföreningar är verksamhetsformer med gamla anor. Deras syfte är ännu detsamma: att stöda missionsarbete både ekonomiskt och med förbön. För att understöda kyrkans internationella arbete kan de till exempel producera olika former av handarbeten till försäljning.

Olika hobbygrupper kan också verka inom församlingens regi: från målning till innebandy, från litteratur till drama. Körer och annan musikverksamhet har ofta en central roll. Tröskeln att komma med är ofta låg och ställer inga krav på förhandskunskaper.

Utbudet av verksamhet varierar mellan församlingarna. Aktiva grupper vilar ofta på församlingsbornas eget engagemang och insatser. Gå till församlingens webbplats för att se vad som erbjuds eller föreslå någon verksamhet som du saknar.

Kvinna sitter vid busshållplats och ler mot något på sin telefon.

För unga vuxna och studerande kan församlingarna erbjuda olika typer av samlingar och gemenskaper. I studiestäderna finns studentpräster som jobbar med att stöda studerande. Läs mer om vad studentprästerna gör.

För den som lämnat arbetslivet bakom sig kan församlingarnas dagsamlingar bjuda på innehåll i vardagen. Till samlingarna kan till exempel höra att träffas och samtala över en kaffekopp och lyssna på andakt eller föredrag av en församlingsanställd eller gästande talare.

För pensionärer och andra daglediga ordnas ibland också resor och utflykter till olika intressanta besöksmål.

En del församlingar har motionsgrupper som kombinerar trevlig gemenskap med att hålla uppe den egna konditionen.

En äldre kvinna med ryggsäck och gångstavar vänder sig om och ler mot kameran där hon går i en grupp med vandrare.

En kvinna gör sit-ups och klappar ihop händerna med det lilla barnet som sitter på hennes mage.

Människan är gjord för att röra på sig. När den mentala, fysiska och andliga sidan är i balans mår en människa bra. Därför ingår aktiviteter där människor rör på sig tillsammans ibland också i församlingsverksamheten. I kyrkans idrottsverksamhet betonas gemenskap och välbefinnande: alla har rätt att njuta av motion, idrott och rent spel!

Genom tiderna har människor färdats till heliga platser. På pilgrimsvandring är resan lika viktig som målet. Pilgrimsvandringar är en uråldrig tradition som lever och förnyas. Den kombinerar naturupplevelser och kulturhistoria med rörelse och avskildhet från vardagen.

Församlingar kan ordna gemensamma kortare och längre pilgrimsvandringar till något pilgrimsmål på orten. Det går också att pilgrimsvandra självständigt längs någon av de pilgrimsleder som finns.

Läs mer om pilgrimsvandring i Finland

Olika sätt att hitta lugn och avskildhet i vardagen

En man sitter på marken i skogen och blundar. Han har hörlurar i öronen och en telefon i handen.


Tillbaka till toppen