Självständighetsdagen

Finland blev självständigt den 6 december 1917. Vi firar den nationella helgdagen också i kyrkan och tackar för vårt lands självständighet. På självständighetsdagen minns vi vårt folk och vårt fosterland i bönerna.

Finlands flagga vajar mot en klarblå himmel.

Självständighetsdagen är en festdag och den liturgiska färgen är vit. Om dagen råkar infalla den andra adventssöndagen kan man också använda violett eller blått.

På självständighetsdagen går många till kyrkogården, speciellt för att minnas de stupade. På kvällen samlar sändningen från presidentens mottagning folket framför skärmarna.

Två ljus i fönstret

Det är tradition att ställa två ljus på fönsterbrädet från klockan sex till nio på självständighetsdagskvällen. Hur den traditionen har uppkommit är osäkert. Kanske det är två ljus för att självständighetsdagen infaller kring andra advent.

En annan möjlig förklaring till traditionens ursprung är att ljusen kan ha varit ett sätt att förmedla att värvade jägare tryggt kan be om logi. De två ljusen kan också symbolisera hem och fosterland eller stupade och återvända från kriget.

Gud, du som råder över alla folk,
i dag tackar vi dig för det goda land
som du har gett oss.
Tack för att du i din nåd
har lett vårt folk
genom många svårigheter och strider
fram till denna dag.

Tillbaka till toppen