Arbetslivet och arbetslöshet

Kvinna sitter på golvet i ett dunkelt vardagsrum med dator i famnen.

Vid arbetslöshet kan församlingen ge psykisk och materiell hjälp

Församlingens präster och diakoniarbetare kan hjälpa när du står inför arbetslöshet. Diakonin kan också ge tillfällig ekonomisk och materiell hjälp.

Om en period av arbetslöshet blir mycket tung kan det löna sig att söka professionell hjälp. Via hälsocentralen kan du få hjälp att upprätthålla din psykiska välmående.

Föreningar för arbetslösa organiserar verksamhet på många orter. Du kan till exempel träffa andra människor och utbyta idéer och erfarenheter. De ordnar aktiviteter, delar ut EU-matkassar och ordnar i samarbete med församlingar måltider för arbetslösa. Du kan också få råd och vägledning i frågor som rör arbetslöshet.

Församlingen på arbetsplatserna

Arbetsplatspräster finns på en del håll i Finland. De besöker regelbundet olika arbetsgemenskaper och har till uppgift att bidra till välbefinnandet på arbetsplatsen. De kan också erbjuda samtalsstöd och själavård till den som önskar. Också andra av församlingens anställda kan fungera som rådgivare eller konsulter på olika arbetsplatser, eller komma på besök och hålla advents- och julandakter.

Arbetsplatser kan bjuda in någon som jobbar i församlingen för att stöda de anställda vid en olycka eller kris. Många arbetsplatser har vänt sig till kyrkan när de stått inför stora uppsägningar.

Tillbaka till toppen