Påsken

Påsken är kyrkans äldsta och största fest. Påsken firar inte döden utan livet. Kyrkorna fylls av upplevelser för alla sinnen.

Påskris med färgglada fjädrar och små kycklingfigurer.

Ett nytt liv

Påsken har ända från början varit den viktigaste dagen i den kristna traditionen. Sju veckor före påsk börjar vi förbereda oss för den här festen.

Den sista veckan före påsk, stilla veckan, berättar om Jesus sista dagar i livet, fram till korsfästelsen.

Varje människa som blir döpt och varje människa som får en kristen begravning tecknas med korstecknet. Gud bär människan genom hela livet – också genom döden – och skapar ett nytt liv som vi inte vet mycket om. Det är det här påsken firar.

En grottöppning, utanför vårljus i skogen.

"Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått."

Luk 24:5–6

Fastetiden

När man har en riktigt viktig fest förbereder man den noga. Fyrtio dagar före påsk börjar vi förbereda oss genom fastan. Fastetiden kallar oss att ångra våra synder. Att fokusera mindre på vår kärlek till världen och mer på vad Gud vill för oss. Vi tänker på hur Jesus led och dog för oss och vad det säger oss om Guds godhet och kärlek.

En människa håller upp en genomskinlig men ojämn isbit i sina vantklädda händer.

Vad kan jag avstå från?

Fastetiden handlar om andlig fördjupning. Då kan förenklade matvanor och ett förenklat levnadssätt kan vara till hjälp. I många kristna traditioner fastar man från mat.

Dessutom kallar fastan oss till en ansvarsfull livsstil och till att avstå från något till förmån för dem som lider nöd.

Fasta kan också vara att stanna upp och fundera på sitt liv: Vad kan jag avstå från? Hur kan jag leva mer kärleksfullt? Hur kan jag leva långsammare och lugnare? Vad kan jag lämna bort ur mitt liv så att jag bättre kan fundera på vad påsken betyder?

En människa har ett kors i aska ritat på sin panna, hon ler med slutna ögon.

Kors i aska

Fastetiden börjar på askonsdagen, onsdagen efter fastlagssöndagen. Goda fastlagsbullar och samvaro i pulkabacken på fastlagstisdagen är traditioner som förbereder den stilla och avskalade fastetiden.

Askonsdagen har fått sitt namn från Bibelns beskrivningar av hur människor klädde sig i säck och strödde aska över huvudet som symboler för ånger och bot. På askonsdagen firas ofta en mässa där prästen tecknar kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor.

Lila krokusar sticker upp ur snö.

Fasta i 40 dagar

Den kristna fastetiden varar i fyrtio vardagar och avslutas på påskdagen. Söndagar räknas inte till fastan. Som förebild för fastan står Jesus fyrtio dagar långa fasta i öknen.

Teman under de första veckorna i fastan är ångern, omvändelsen och kampen mot ondska. Under de två sista veckorna flyttas fokus till Jesus och hur han led för människornas skull. Den liturgiska färgen under fastetiden är violett, ångerns och botens färg.

I urkyrkan var det vanligt att nya medlemmar i församlingen blev döpta vid påsken. Då blev fastetiden samtidigt en förberedelsetid för dopet.

Fastan dag för dag

Den 40 dagar långa förberedelsetiden inför påsken är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus.

Fastekalendern

Ekofasta

Hur vi kan ta hand om vår skapelse lite bättre? Ekofastan bjuder på inspiration och konkreta tips. Tillsammans kan vi bidra till att dämpa klimatförändringarna och lindra klimatångesten.

ekofasta.fi

Stilla veckan

Den sista veckan före påsk kallas stilla veckan. Dagarna har namn som påminner oss om olika skeden under Jesus sista dagar i livet. Veckan börjar då Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndagen.

Palmblad viftas i luften.

Palmsöndag

Palmsöndagen är den sista söndagen före påsken. Nu börjar vi följa de sista skedena i Jesus liv. Vi minns vi hur Jesus red på en åsna in till påskfesten i Jerusalem och hur människorna strödde palmkvistar på vägen framför honom.

“De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen.”
(Matt 21:7–8)

Till palmsöndagens traditioner har hört att ta med sig palmkvistar till kyrkan, och bära dem i processioner. I nordligare länder har videkvistar fått ersätta palmkvistarna. Palmkvistarna eller videkvistarna är en symbol för hopp, seger och Kristi kunglighet. För Jesus efterföljare är kvistarna ett erkännande av det eviga livet.

Ett brutet bröd och en bägare med vin på en vit duk.

Skärtorsdag

På skärtorsdagen åt Jesus den sista måltiden tillsammans med sina lärjungar och instiftade nattvarden:

“Se­dan tog han ett bröd, tac­ka­de Gud, bröt det och gav åt dem och sa­de: ‘Det­ta är min kropp som blir off­rad för er. Gör det­ta till min­ne av mig.’ Ef­ter målti­den tog han på sam­ma sätt bäga­ren och sa­de: ‘Den­na bäga­re är det nya förbun­det ge­nom mitt blod, som blir ut­gju­tet för er.’”

Torsdagen i stilla veckan har fått namnet skärtorsdag från det fornnordiska ordet “skära” som betyder “att göra ren”.

På skärtorsdagen tvättade Jesus lärjungarnas fötter. I många kyrkosamfund hör seden att konkret tvätta varandras fötter fortfarande till gudstjänstlivet.

På skärtorsdagens kväll och natt drog sig Jesus tillbaka till Getsemane trädgård för att be Gud om kraft. Judas förrådde Jesus och avslöjade för hans fiender var Jesus fanns. De lät fängsla honom.

På skärtorsdagens kväll börjar den tre dagar långa helgtiden, korsets och uppståndelsens påsk. När mässan avslutats på skärtorsdagens kväll kläs altaret i svart.

Passionsspelets Jesus hänger på korset, upplyst framför en mörk kyrkfasad.

Långfredag

Långfredagen är en av kyrkoårets mest betydelsefulla helgdagar. Den firas till minne av Jesus korsfästelse och död på Golgata. Långfredagen berättar att Kristus har dött för vår skull och hans försoningsverk är fullbordat.

“Fader, i dina händer lämnar jag min ande.”
(Luk. 23:46)

Långfredagens gudstjänst skiljer sig från gudstjänsterna under andra helger. Istället för högmässa firas predikogudstjänst. Budskapet är: Se på korset där världens Frälsare är korsfäst. Kyrkklockorna, och vanligtvis också kyrkorgeln, tystnar.

Långfredagens färg är svart. Altaret är avklätt. Ljus används inte, förutom ett Kristusljus som hör till gudstjänstens symbolik. Som blommor på altaret använder man ofta fem röda rosor för att symbolisera Jesus fem sår. På altaret har man också ofta en törnekrona.

Liten påskhäxa med målade kinder, an halsduk knuten kring håret och videkvist i handen.

Stilla lördag

På påsklördagen, stilla lördagen, är Jesus i graven och dödsriket. Den liturgiska färgen är svart.

Enligt folktraditionen kunde onda andar och påskhäxor härja fritt under hans frånvaro. För att skydda sig tände man påskeldar.

I den finlandssvenska traditionen är påskaftonen dagen när barn går runt utklädda till påskhäxor eller andra figurer och knackar på hos grannar och bekanta och hälsar glad påsk. Påskhäxorna delar ut påskkort eller andra små gåvor, i utbyte mot godis.

Påskdagen

På påskdagen firar vi Jesus uppståndelse. Det är en festdag eftersom Jesus har övervunnit döden – också för oss.

Den tomma graven

Kvinnorna som gick till Jesus grav på påskdagens morgon hittade ingen kropp. De möttes av en tom grav. Jesus har uppstått.

Runtom i världen lyder den glada påskhälsningen:

– Kristus är uppstånden.
– Ja, han är sannerligen uppstånden.

I påskdagens gudstjänst används den vita färgen och ofta är kyrkan dekorerad med påskliljor. Den vita färgen symboliserar glädje.

Jesus visar sig för sina vänner

På annandag påsk berättar vi om hur Jesus visade sig för de kvinnor som följt honom och för lärjungarna på väg till Emmaus. Då förstod de att han uppstått från de döda.

I och med påsknatten inleds påsktiden. Den varar i femtio dagar och avslutas på pingstdagen. Under påsktiden fördjupar vi oss i påskbudskapets betydelse för våra liv som kristna och församling.

Trädgård med knotiga olivträd.

Vandra genom påsken

Under stilla veckan går vi in i påskberättelsen genom bilder och texter. Du får veta varför vi firar påsk och vad de olika dagarna under stilla veckan handlar om. Hela spektret av känslor som vi människor möter i våra egna liv finns med i stilla veckan och under påsken.

Sjunk in i bilderna, läs texterna och fortsätt läsa i Bibeln om du vill.

En åsna och texten Han är redo och sitter på en åsna, på ett föl.

Stilla veckan börjar på palmsöndag då Jesus rider in i Jerusalem. Ärans konung kommer på en ung åsna, ett föl, och börjar sin vandring mot förnedringen. Människorna hälsar honom välkommen med hosiannarop. De breder ut mantlar på vägen och viftar med palmkvistar. De hälsar honom välkommen som en kung.

Läs Joh. 12:12-24

En tupp och texten Innan tuppen gal skall du ha förnekat mig.

På måndagen går Jesus med sina lärjungar till Getsemane trädgård. Petrus, en av Jesus lärjungar, lovar att han aldrig ska säga att han inte känner Jesus men innan tuppen gal har han gjort det tre gånger. I Getsemane söker sig Jesus avsides för att be till Gud. Han vill att lärjungarna ska vaka med honom men de somnar gång efter annan. Under natten kommer Judas dit med soldater för att fängsla Jesus.

Läs Luk. 22:39-62

Ett lamm i grönt gräs och texten Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun.

På tisdagen ställs Jesus inför stora rådet och blir förhörd. Både ståthållaren Pontius Pilatus och kung Herodes pratar med Jesus om hans vittnesmål. De anklagar honom för att ha missbrukat Guds namn men Jesus finner sig i lidandet och öppnar inte sin mun.

Läs Luk. 22:63-23:12

En hjord med tjurar och texten Tjurar i mängd omger mig!

Onsdagen har fått namnet dymmelonsdag. Orsaken är att man tidigare bytte ut kläppen i kyrkklockan mot en dymmel av trä så att klockan inte skulle klinga så starkt. Den här dagen klämtar också klockan för Jesus då Pilatus gör som folket vill och dömer Jesus till korsfästelse. Soldaterna sätter på honom en purpurröd mantel och en krans av törne. De gör narr av hans påstående om att vara judarnas konung och ropar korsfäst, korsfäst. Ja, tjurar i mängd omger honom den här dagen.

Läs Luk. 23:13-31

En stekpanna med fiskar över öppen eld och texten ”Gör detta till minne av mig”.

Skärtorsdag. Ordet “skär” är gammalsvenska och betyder att “göra ren”. På skärtorsdagen tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Han ger dem ett exempel för att de ska göra så som han har gjort mot dem. Jesus firar påskmåltid tillsammans med dem och uppmanar dem att alltid minnas honom då de firar nattvard. Skärtorsdagen firar vi till minne av den första nattvarden.

Läs Luk. 22:14-22

En korp mot grå bakgrund och texten ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”.

På långfredagen vandrar Jesus längs Smärtornas väg (Via dolorosa) till Huvudskalleplatsen (Golgata). Det är nu Guds lamm ska offras för världens synder. På Golgata korsfäster man Jesus tillsammans med två rövare. Den ena smädar Jesus. Den andra förstår hans gudomlighet. Då mörkret faller ropar Jesus ut sin och hela mänsklighetens ångest och nöd.

Läs Matt. 27:32-44

Siluett av en blomsteräng mot solnedgång och texten ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande”.

I den stunden faller ett mörker över jorden. Det är solen som förmörkas och Jesus ropar med hög röst: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” Efter det slutar han att andas. Jorden skakar, klipporna rämnar och folk börjar inse att Jesus måste ha varit Guds son.

Läs Luk. 23:32-49

Ett lejon mot svart bakgrund och texten Det var omöjligt för döden att hålla honom i sitt grepp.

Påsklördagen är den sista dagen i fastan och avslutar stilla veckan. Jesus är i graven och översteprästerna och fariséerna oroar sig över att Jesus har sagt att han ska uppstå. Pilatus ger order åt soldaterna att försegla stenen och bevaka graven i tre dagar. Men det är omöjligt för döden att hålla honom i sitt grepp.

Läs Matt. 27:62-66

En stor rovfågel som svävar över ett ökenlandskap och texten Han har uppstått. Han är inte här.

Påskdagen är uppståndelsens dag. Dagen då det otroliga händer. De första som får uppleva det stora undret är några kvinnor som går till graven med väldoftande kryddor. Men de hittar ingen kropp. De möts av en tom grav. Jesus har uppstått. Han är inte där. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Så lyder påskens glada hälsning runtom i världen.

Läs Luk. 24:1-12

Ett olivträd i solnedgångsljus och texten Vem letar du efter?

På annandag påsk visar sig den uppståndne Jesus för bland annat några lärjungar som är på väg till Emmaus. De känner först inte igenom honom och förbryllas av hans fråga om vem de söker. Småningom övertygar uppenbarelserna och andra vittnen dem om att deras Herre verkligen är uppväckt. Att han lever och är närvarande i sin församling. Glad påsk!

Läs Luk. 24:13-35

Tillbaka till toppen