Bli medlem i kyrkan

Du kan bli medlem i kyrkan när som helst i livet. Om du inte tidigare har hört till kyrkan kan du bli medlem genom att gå vuxenskriftskola och bli döpt. Du som trätt ut ur kyrkan och vill bli medlem på nytt gör det enkelt via webbtjänsten.

Bli medlem

Varför vara medlem?

Du är alltid välkommen till kyrkan, oberoende av om du är medlem eller inte. Som medlem i församlingen har du tillgång till en del specifika förmåner och stöder samtidigt det arbete som kyrkan gör.

Här är sex skäl att vara medlem i kyrkan:

 • Diakoni, samtalstjänst, familjerådgivning

  Som medlem stöder du kyrkans stödfunktioner och hjälper församlingarna att hjälpa.

 • Verksamhet för alla åldrar

  Familjeklubbar, barnläger, körer, utfärder, måltider, motion – församlingen bygger gemenskaper för alla.

 • Konfirmation och kyrkbröllop

  Livets viktiga milstolpar firas högtidligt i kyrkan.

 • Bli fadder

  Som konfirmerad medlem kan du ta på dig uppgiften som fadder – en trygg vuxen och vän i ett barns liv.

 • Bevara kulturarvet

  Kyrkornas föremål och bildkonst är del av det finländska kulturarvet. På många orter är kyrkan den värdefullaste och mest älskade byggnaden.

 • Påverka kyrkan

  Rösta i val eller ställ upp som beslutsfattare och påverka kyrkans framtid.

Bli medlem på webben

Bli medlem via kyrkans onlinetjänst. Du kan identifiera dig med bankkoder eller mobilcertifikat.

Gå till webbtjänsten

Om inträde och medlemskap

De flesta finländare blir medlemmar i dopet då de är små. Ifall du tidigare trätt ur kyrkan och vill bli medlem på nytt kan du enkelt göra det via webbtjänsten.

Om du inte tidigare har hört till kyrkan kan du bli medlem genom att gå vuxenskriftskola och bli döpt. Fråga mera i närmaste församling!

Inträde i kyrkan betyder att du blir medlem i församlingen på din hemort*.

Du kan bli medlem via webbtjänsten eller genom att fylla i en skriftlig blankett.

Om du loggar in i webbtjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat förmedlas största delen av de uppgifter som behövs för att bli medlem direkt från befolkningsdatasystemet. Om du inte har tillgång till bankkodsidentifikation går det att via tjänsten skicka en kontaktbegäran som startar inträdesprocessen.

Dina personuppgifter förmedlas till församlingen i din hemkommun. Medlemskapet träder i kraft när församlingen har hunnit registrera den. Om något är oklart tar församlingen kontakt med dig.

Gå till webbtjänsten

Det går också att bli medlem i kyrkan genom att skriva ut och fylla i inträdesblanketten. Blanketten ska skickas per post eller lämnas in till församlingen i din hemkommun.

*Rikssvenska Olaus Petri församlingen och Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland utgör undantag från regeln om församlingstillhörighet. Det är möjligt att bli medlem i de här församlingarna oberoende av var i landet man bor. Olaus Petri betjänar svenska medborgare som är bosatta i Finland. Tyska församlingen finns till för den tysktalande befolkningen i Finland. Du kan inte bli medlem i dem via webbtjänsten. Kontakta församlingen direkt.

Som medlem i kyrkan betalar du kyrkoskatt. Skattesatsen varierar i olika församlingarna mellan en och två procent. Information om kyrkoskatten och hur pengarna används

 • För att kunna bli medlem ska du vara döpt. Om du har fyllt 15 år ska du också vara konfirmerad. Du kan komma överens med församlingen om dop och konfirmation. Din ålder och din livssituation påverkar hur det här ordnas. Mer information om dop i olika åldrar
 • Personer under 18 år kan bli medlemmar i kyrkan med sina vårdnadshavares samtycke.
 • En person som är finsk medborgare och har hemkommun i Finland kan bli medlem i en församling i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Också finska medborgare som är fast bosatta utomlands och utländska medborgare som har hemkommun i Finland kan bli medlemmar i kyrkan.
 • En utländsk medborgare som saknar hemkommun i Finland kan bli medlem i kyrkan efter att ha deltagit i församlingens verksamhet i tre månader.
 • När du blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland upphör inte ett eventuellt medlemskap i ett annat kyrkosamfund automatiskt. Du måste först avsluta det andra medlemskapet.
 • Den som blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan inte samtidigt vara medlem i något annat religiöst samfund. En person som blir medlem i ett annat religiöst samfund anses ha utträtt ur evangelisk-lutherska kyrkan.

Medan ett barn är under 18 år beslutar vårdnadshavarna gemensamt om barnets religiösa ställning, det vill säga om de vill att barnet ska bli medlem i kyrkan eller utträda ur kyrkan.

När barnet är under 12 år:

 • Enligt föräldrarnas beslut kan ett barn under 12 år bli medlem i församlingen, ifall åtminstone den ena av barnets föräldrar eller vårdnadshavare är medlem i kyrkan.
 • Ett barn under 12 år kan förbli medlem i kyrkan trots att barnets föräldrar eller vårdnadshavare skulle utträda ur kyrkan.

När barnet fyllt 12 år:

 • Ett barn som fyllt 12 år kan bli medlem i ett religiöst samfund endast med sitt eget skriftliga samtycke.
 • 12–17 år gamla barn kan inträda eller blir kvar som medlemmar i kyrkan trots att föräldrarna inte skulle vara medlemmar.
 • Ett barn som fyllt 15 år kan själv med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke inträda i eller utträda ur ett religionssamfund.

Om en domstol beslutat något annat om uppgiftsfördelningen mellan barnets vårdnadshavare med stöd av lagen om vårdnad och umgängesrätt, ska domstolens beslut följas.

Barnets religiösa ställning fastställs av religionsfrihetslagen och kyrkans egen lagstiftning. Enligt religionsfrihetslagen kan man i kyrkans egen lagstiftning särskilt föreskriva om förutsättningarna för medlemskap.

Processen för en minderårig person att bli medlem i kyrkan kan påbörjas genom att skriva ut och fylla i inträdesblanketten. Blanketten skickas per post eller lämnas in till församlingen i hemkommunen.

Den som blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan inte samtidigt vara medlem i något annat religiöst samfund. En medlem kan samtidigt höra till ett annat religiöst samfund endast om kyrkomötet har godkänt en ekumenisk överenskommelse om ömsesidiga förutsättningar för medlemskap. Ett dubbelt medlemskap kan i praktiken uppstå endast med Anglikanska kyrkan i Finland, som har cirka hundra medlemmar.

En person som blir medlem i ett annat religiöst samfund anses ha utträtt ur evangelisk-lutherska kyrkan.

Om personen som inträder i kyrkan identifierar sig i webbtjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat hämtas uppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet. Uppgifterna överförs elektroniskt till kyrkans medlemsdatasystem.

För en person som inte identifierar sig behandlas uppgifterna som matas in i webbtjänsten manuellt av Kyrkostyrelsen och skickas via krypterad e-post till den församling som personen inträder i. All information behandlas konfidentiellt. Uppgifterna behandlas endast av dem som behöver dem för sitt arbete och som är bundna av sekretess.

Webbtjänsten fungerar i de vanligaste webbläsarna och på olika apparater. Särskilt fokus har lagts på tjänstens datasäkerhet. Webbformuläret är aktivt i 60 minuter, varefter de inmatade uppgifterna försvinner.

Registrering av uppgifter och statistikföring

Användardata lagras i form av webbläsar- och ip-adressinformation för att kunna identifiera tekniska problem och missbruk av tjänsten. Programloggen lagrar användarens personuppgifter. I responsformuläret lagras uppgifter om webbläsare och ip-adress.

Andra sätt att bli medlem i kyrkan

Du kan också skriva ut och fylla i inträdesblanketten och skicka den till församlingen i din hemkommun. Du kan även fylla i inträdesblanketten på plats vid församlingens kansli.

Hur kan jag påverka i kyrkan?

Du kan påverka verksamheten och beslutsfattandet i församlingen genom att till exempel ta initiativ, delta i församlingsval och arbeta som frivillig i olika uppgifter.

Påverka i kyrkan
Öppen port i en stenkyrka.

Utträde ur kyrkan

Om du vill träda ut ur kyrkan kan du skicka din fritt formulerade anmälan per post till den församling där du är medlem eller till valfritt servicesställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också personligen anmäla att du önskar träda ut på församlingens pastorskansli.

Utträdet träder i kraft genast då den skriftliga anmälan har lämnats eller kommit in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller församlingen. När utträdet ur kyrkan registreras i befolkningsdatasystemet levererar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en bekräftelse på utträdet.

Tillbaka till toppen