Beställ ämbetsbevis

Leveranstiderna för ämbetsbevis i släktutredningsform varierar beroende på centralregistrens arbetssituation. Närmare information om leveranstiderna finns på centralregistrens webbsidor.

Fullmakter för företag har tagits i bruk i tjänsten för ämbetsbevis i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Även beställare i företag och organisationer beställa ämbetsbevis via webbtjänsten. Läs mer om ämbetsbevis för företag.

Vad är ett ämbetsbevis?

Ämbetsbeviset är ett dokument med vilket uppgifter om en viss person lämnas ut för den tid personen varit medlem i en evangelisk-luthersk församling i Finland. Uppgifterna baserar sig på uppgifterna i kyrkböckerna.

Ett ämbetsbevis utfärdas endast för ett godkänt användningsändamål. Datainnehållet i ämbetsbeviset är bundet till användningsändamålet.

Ett ämbetsbevis som gäller dig själv (så kallat levnadsintyg) innehåller åtminstone följande uppgifter: personuppgifter, hemkommun, civilstånd och församling. Ett ämbetsbevis i släktutredningsform som gäller en avliden person är ett ämbetsbevis som intygar den avlidnes arvingar och nödvändiga flyttningsuppgifter. Släktutredningar behövs bland annat vid bouppteckningar och fastighetsköp samt för lagfarter. 

Släktutredning är inte samma sak som släktforskning. Om du vill beställa ett ämbetsbevis för släktforskning ska du kontakta församlingen eller församlingens centralregister. Läs mer om resurser för släktforskning

Beställ ämbetsbevis

Gå till webbtjänsten

Via den här tjänsten kan du beställa:

  • Ett ämbetsbevis som gäller dig själv (så kallat levnadsintyg) om du är medlem i en församling i Evangelisk-lutherska kyrkan Finland. (Om du inte är medlem, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.)
  • Ett ämbetsbevis i släktutredningsform för en avliden person. (Om den avlidnes sista församling hör till ett centralregister som gör släktutredningar på riksnivå sänds ämbetsbevisen för hela medlemstiden från centralregistret i fråga.)
  • För beställning av ämbetsbevis krävs alltid ett godtagbart användningsändamål, till exempel bouppteckning. Observera att du inte kan beställa släktforskningar i den här tjänsten. Vad är släktforskning?
  • Om du beställer en släktutredning som gäller en avliden person behöver du personens personbeteckning eller födelsetid samt uppgifter om hemkommun.
  • Du kan beställa ett ämbetsbevis som gäller dig själv (levnadsintyg) antingen på svenska eller finska. En släktutredning som gäller en avliden person kan beställas på svenska eller finska. Språket bestäms av om församlingens officiella språk är finska eller svenska. Om församlingen är tvåspråkig kan intyget fås på båda språken. Om du behöver ett ämbetsbevis på något annat språk ska du kontakta församlingen. Kontaktuppgifterna finns på församlingens webbplats.

Du kan också beställa ämbetsbevis genom att kontakta församlingen eller församlingens centralregister. Kontaktuppgifterna finns på församlingens webbplats.

Här kan du bekanta dig med prislistan.

Här hittar du mer information om webbtjänsten.

Annullering av beställning

Du kan annullera beställningen av ett ämbetsbevis genom att kontakta det regioncentralregister där beställningen ursprungligen gjordes.

Tillbaka till toppen