Församlingarna

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 354 församlingar (år 2023).

Om du är medlem i kyrkan hör du till en församling på din hemort. När du flyttar till en annan ort blir du automatiskt medlem i en församling på den nya bostadsorten. I samma stad eller kommun kan det finnas flera församlingar.

Ifall du inte vet vilken församlings område du bor på kan du ta reda på det med hjälp av vår adressökning.

På samma område kan det också finnas både en finsk- och en svenskspråkig församling. Du kan välja att höra till den svenska eller den finska församlingen på din ort oberoende av ditt modersmål.

Inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka finns också en tysk församling och en rikssvensk församling. Medlemskap i de här församlingarna är inte bundet till bostadsort.

Alla församlingar

Kontaktuppgifter till alla församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Mer information om varje församling hittar du på deras egna webbsidor.

församlingssökning

Kom med

Ta reda på vilken verksamhet församlingen erbjuder för dig. Kom med och gör kyrkan tillsammans!

Delta i verksamheten

Församlingar, kyrkliga samfälligheter och kapellförsamlingar

När det gäller verksamhet, ekonomi och förvaltning verkar församlingarna i stor utsträckning självständigt. Församlingsindelningen följer i regel kommun- eller andra geografiska gränser. Antalet församlingar minskar i takt med kommun- och församlingssammanslagningar.

Kyrkliga samfälligheter har gemensam ekonomi

I större städer finns ofta flera församlingar som tillsammans bildar en kyrklig samfällighet. Samfälligheter kan också bildas av församlingar inom två eller flera kommuner. Församlingarna i en samfällighet har gemensam ekonomi- och personalförvaltning och kan också dela på andra uppgifter.

Kapellförsamlingar bildas ofta vid sammanslagningar

Kapellförsamlingar är lokala gemenskaper inom en församling. De har en egen präst och en egen kyrka, eller ett kapell eller annan verksamhetslokal. Ofta bildas nya kapellförsamlingar i samband med församlingssammanslagningar.

Bli medlem

Som medlem i kyrkan är du en del av församlingen på din hemort och stöder verksamheten för människor i olika åldrar och livssituationer.

Bli medlem i kyrkan
Tillbaka till toppen