Ekumenik i vardagen och internationellt

Den finländska biskopen överräcker ett par stickade vantar till påven.
Varje år besöker en av biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland den katolska påven. Biskop Bo-Göran Åstrand besökte påve Franciskus på Biskop Henriks minnesdag 2024. Foto: Vatican media

Som kristna hör vi ihop. Om du är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är du också en del av en stor global kristen gemenskap som består av alla kristna i världen.

Ekumenik är vardagliga möten och internationella avtal

Eftersom vi hör ihop är det naturligt att vi söker samförstånd också med kristna som tänker annorlunda än vi. Även om vi tolkar och förstår Bibeln på olika sätt är det viktigt att kristna och kyrkor arbetar tillsammans i alla de frågor där det är möjligt. Det är vad kristen enhet och ekumenik handlar om.

Ekumenik i vardagen kan vara helt vanliga möten och samtal med kristna från andra samfund. Om du får möjlighet att delta i en gudstjänst i ett annat samfund är det definitivt värt att göra det.

Vi är grenar på samma vinstock, som Jesus själv beskrev gemenskapen. Därför är det också naturligt att vi kan verka tillsammans som kristna och kan be för varandra.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland för en aktiv dialog med andra kyrkosamfund. I praktiken sköts kyrkans ekumeniska relationer av enheten för teologiska frågor vid Kyrkostyrelsens utrikesavdelning. Enheten deltar i internationella ekumeniska diskussioner, förhandlar med olika samfund om aktuella frågor, administrerar stipendieprogram, främjar ekumenisk fostran och koordinerar vänförsamlingsverksamheten.

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är ett samarbetsorgan för kristna kyrkor och samfund, där Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är en av grundarna. ERF grundades 1917 och är ett av de äldsta nationella ekumeniska råden i världen.

Olika samfund söker kontakt med varandra genom olika samarbetsformer. I Europa är Europeiska kyrkokonferensen (ECC) en ekumenisk sammanslutning av protestantiska, lutherska, ortodoxa, katolska och anglikanska kyrkor, med cirka 113 medlemskyrkor från alla europeiska länder.

Europeiska kyrkokonferensen bildades under kalla kriget 1959 för att upprätthålla kontakterna särskilt mellan kyrkor i Öst- och Västeuropa.

Den lutherska och ortodoxa kyrkan i Finland är medlemskyrkor i Europeiska kyrkokonferensen. Ekumeniska Rådet i Finland är observatörsmedlem.

Kyrkornas världsråd (WCC) är ett internationella samarbetsorgan för kristna kyrkor med mer än 352 medlemskyrkor från över 120 länder. Det grundades 1948 i Amsterdam. Kyrkornas världsråd har sitt huvudkontor i Genève, Schweiz, och dess personal kommer från olika länder och kyrkor.

Lutheraner arbetar tillsammans för ekumenik

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland hör till en stor familj av lutherska kyrkor, Lutherska världsförbundet (LVF). Också inom det här organet arbetar människor mot ekumeniska mål.

Sex personer från olika länder står på rad och ler mot kameran.
Lutherska världsförbundet är en samarbetsorganisation för lutherska kyrkor. Bilden är från de internationella ungdomsdagarna 2019. Foto: LWF

Lutherska världsförbundet är en samarbetsorganisation för lutherska kyrkor som grundades i Lund 1947. Den har 149 medlemskyrkor i 99 länder. LVF representerar mer än 68,5 miljoner lutheraner. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den sjätte största evangelisk-lutherska kyrkan i världen.

Är du intresserad av ekumenik och internationellt arbete? Bekanta dig med kyrkans stipendieprogram

Tillbaka till toppen