Problem i vardagen

När du står inför ekonomiska svårigheter, arbetslöshet, relationssvårigheter, sorg eller andra problem i vardagen behöver du inte bära bördan ensam.

Om du vill diskutera dina bekymmer, bearbeta din livssituation eller hitta lösningar på vardagsproblem kan du kontakta en diakoniarbetare eller präst i din församling. Du hittar församlingen i ditt område till exempel genom att söka på din hemadress.

Att samtala med någon, att sätta ord på situationen kan hjälpa dig att få syn på vad som är viktigt och hur du kan handskas med det. Du kan anonymt ringa Kyrkans samtalstjänst eller ta kontakt via chatten/nätjouren.

Problem med ekonomin?

Församlingens diakoni har möjlighet att hjälpa till i ekonomiska nödsituationer. Diakonin hjälper utan att diskriminera och utan att fråga om kyrkotillhörighet eller åskådning.

Ekonomiska problem
Tillbaka till toppen