Lär dig mera om tro

För dig som vill ta reda på mera om kristen tro finns olika grupper i församlingarna. Du kan gå en alfakurs eller delta i en katekumenatgrupp.

Om du ännu inte är konfirmerad kan du också delta i konfirmandundervisning för vuxna.

Alphakurs är en introduktionskurs till den kristna tron.

Deltagarna träffas regelbundet under tio veckor och går igenom de grundläggande delarna i kristen tro, till exempel “Vem är Jesus?”, “Hur leder Gud oss?” och “Hur ska jag kunna tro?”.  Träffarna kretsar kring gemenskap, föredrag och samtal.

Idéen kommer ursprungligen från den anglikanska kyrkan i England. Idag ordnar kristna kyrkor i många olika länder alphakurser.

Kolla med din egen eller grannförsamlingen om de ordnar alphakurser.

Katekumenat betyder vägledning och undervisning. Ordet kommer från urkyrkan och finns i dag med i ord som kateder och katekes.

Katekumenatet, eller vuxenkatekumenatet som det också kallas, är en andlig vandring som en liten grupp människor gör tillsammans. Utgångspunkten är deltagarnas egna frågor och erfarenheter, och tillsammans med ledarna gör man upp en plan för de gemensamma samtalsträffarna. Förutom samtal hör också gemensamma gudstjänster till katekumenatet.

Katekumenatet är till för dig som vill veta mer om den kristna tron. Ta reda på om din egen eller någon grannförsamling har en katekumenatgrupp.

De flesta av evangelisk-lutherska kyrkans medlemmar har blivit döpta när de var små. Ett barn som blir döpt får senare möjlighet att lära sig vad det betyder att vara döpt och att leva som kristen. I konfirmandundervisningen, eller skriftskolan, får deltagarna lära sig mer om Bibeln, den kristna trons grunder och etiska frågor.

Konfirmandtiden varar ungefär ett halvt år och avslutas med konfirmationen.

Konfirmandundervisningen utgår från deltagarnas egna frågor. Vad är meningen med livet? Varför finns lidande? Vad händer efter döden? Finns Gud? Frågorna kan också handla om saker som rätt och orätt, medmänsklighet och vårt ansvar för miljön.

Det vanligaste är att gå i skriftskola och bli konfirmerad under det år som man fyller 15, men det är också möjligt att delta i konfirmandundervisning som vuxen. Konfirmandundervisning för vuxna ordnas flexibelt, till exempel i en liten grupp eller som privatundervisning.

Du kan delta i konfirmandundervisningen utan att vara döpt. Då blir konfirmandtiden en förberedelse inför dopet.

Det går också delta i konfirmandundervisning utan att sedan bli konfirmerad.

Läs mer om vad konfirmationen handlar om

För närmare information om konfirmandundervisningen kontakta en församling nära dig.

Tillbaka till toppen