Stöd och gemenskap på studieorten

Studietiden är ett livsskede som kan innebära många stora förändringar. Du kanske har flyttat till en ny ort, håller på att bygga ett eget hem och skapa din egen vardag.

En studerande sitter vid ett fönster och tittar ut med eftertänksam blick.

Studietiden kan betyda nya vänner, nya rutiner, nytt sätt att studera och många nya frågor. Är jag på rätt ställe? Kommer jag att få jobb? Hittar jag vänner och får jag familj? Kommer jag att orka och klarar jag det här? De här frågorna är helt normala att grubbla på, men du behöver inte grubbla ensam!

Studentprästerna erbjuder en trygg och kravlös plats

Studentprästerna finns till för de studerande och personalen på campus. Du kan ta kontakt med en studentpräst för att prata om studiestress, vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel – ja, allt mellan himmel och jord. Inget ämne är för litet eller stort. Studentprästerna garanterar en trygg och kravlös plats för alla oberoende av övertygelse, tillhörighet, identitet eller sexuell läggning. Som alla präster har de tystnadsplikt.

Svenskspråkiga studentpräster finns i Helsingfors, Åbo och Vasa.

Gemenskaper och grupper i och utanför församlingarna

Studentprästerna stöder den gemenskap och gruppverksamhet som finns på campusen och leder en del egna grupper. De vill också vara med och bjuda in dig till församlingens verksamhet.
Ny hemort betyder att du kanske också fått en ny hemförsamling. Har du redan hittat din? Ta gärna kontakt om du vill höra mera om gudstjänster, evenemang, grupper eller om du vill starta något eget. I de större studiestäderna verkar ofta flera församlingar. Församlingsgränserna är inget hinder för att delta i samlingar och gemenskaper.

Tillbaka till toppen