Missionsarbete handlar om att berätta de goda nyheterna

Missionsarbetets uppdrag är att kommunicera Guds nåd och kärlek på ett övergripande sätt.

En viktig del i det här är berättelsen om Jesus och hans betydelse, det glada budskapet, evangeliet. En utmaning har genom tiderna varit att hitta de rätta orden och uttrycken för att berätta den här goda nyheten.

Evangeliet måste förmedlas på de språk, med de symboler och bilder som är relevanta för varje tid och plats. Det är speciellt viktigt att göra det möjligt för utsatta grupper, människor som har mentala eller andra funktionsvariationer och de som är språkligt underutvecklade att ta emot budskapet så som de är.

Kvinnor i söndagsfina kläder dansar och sjunger under öppen himmel.
Gudstjänsten inleds med en livlig sång i utkanten av byn Busongo, Tanzania. Foto: Sari Lehtelä

Det går att påverka orättvisa strukturer

Från första början har det här arbetet också inneburit handling: att skapa skriftspråk, att översätta Bibeln, att fostra läskunnighet och utbilda lärare.

Omsorg om de sjuka och svaga har varit och är fortfarande en viktig del av missionsarbetets vardag. För att inte glömma påverkansarbetet, som strävar efter att arbeta tillsammans med människor för att förändra de strukturer och vanor som binder dem.

När kyrkan utövar det här arbetet utgår vi från principer för mänskliga rättigheter. Mer information hittar du till exempel på de internationella kyrkoförbundens eller avtalsorganisationernas webbplatser.

Målet är att bekämpa fattigdom och instabilitet

Mer än en miljard människor i världen lever i extrem fattigdom, på mindre än en euro om dagen. Fattigdomen går ofta i arv från generation till generation och leder till ojämlikhet mellan människor. Klimatförändring och konflikter bidrar till fattigdom och instabilitet.

Tillsammans kan vi minska fattigdomen. I många kulturer är det till exempel kvinnorna som ansvarar för att ta hand om familjen och hemmet, men de ägnar mycket tid åt att hämta vatten och ved. Genom att göra vardagen lättare för de här kvinnorna får de mer tid att utbilda sig eller förtjäna en extra inkomst.

Otrygghet och instabilitet är en grogrund för våld och kriminalitet. Utvecklingsländer plågas ofta av ungdomsarbetslöshet, vilket lätt leder till att unga människor dras till extremism. Orsakerna kan vara religiösa, ideologiska eller ekonomiska.

Kyrkan verkar för att minska motsättningar i samhället. Den kan påverka attityder genom att främja dialog och förståelse, också internationellt genom sina samarbetsorganisationer. Målet är inte bara fred, utan en rättvis fred där alla har möjlighet att påverka sina egna liv och gemenskaper.

Tillbaka till toppen