Alla nyheter

14.3.2022

Biskopsmötet beviljade 100 000 euro i understöd till ukrainare och kyrkor i Ukraina – hjälpen går via Lutherska världsförbundet

Biskopsmötet beviljade vid ett extra möte 14.3.2022 ett understöd på 100 000 euro till Lutherska världsförbundet för att stöda ukrainare och kyrkor i Ukraina. Understödet beviljades ur kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter. Biskopsmötet ber Lutherska världsförbundet rapportera om hur understödet används.

Biskopsmötet konstaterar att Rysslands attack mot Ukraina har lett till en massiv humanitär katastrof. I dagsläget har över 2,6 miljoner ukrainare varit tvungna att fly kriget till grannländerna och man förväntar sig att flyktingmängderna ökar märkbart ännu. De kyrkor som verkar i Ukraina och deras diakoniorganisationer strävar efter att hjälpa såväl dem som flyr kriget som dem som inte lyckas fly undan kriget. Organisationernas hjälp innefattar att man erbjuder nödhjälpsförpackningar, grundläggande förnödenheter, skydd, grundläggande hälsovård, själavård och psykosocialt stöd. I Ukraina verkar också en liten luthersk kyrka.

Lutherska världsförbundet har startat en insamling för att stöda kyrkor i Ukraina och människor som flyr från sina hem för att söka skydd och sådant de behöver för sina basbehov, såsom mat och vatten. Lutherska världsförbundet har vädjat till sina medlemskyrkor om ekonomiskt stöd till dem som lider av kriget i Ukraina.

Syftet med kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter är att på särskilda grunder stöda Lutherska världsförbundet och andra ekumeniska organisationer och deras medlemskyrkor, lutherska kyrkan systerkyrkor och andra samarbetspartner för att genomföra viktiga ekumeniska projekt, och deras arbete på ekonomiska grunder.

Fonden finansieras med kollekter och andra medel som fonden får, och med ränteintäkter. Biskopsmötet besluter om hur fondens avkastning används medan kyrkomötet besluter om användningen av fondens kapital.

Fonden för internationella och ekumeniska kontakter omfattade ca 5,5 miljoner euro per 3.3.2022.

Mera information:
Biskopsmötet webbplats (på finska) 
Biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi  
Biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi 

Tillbaka till toppen