Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets andra förvaltningsorgan, vid sidan av domkapitlet. Stiftsfullmäktiges uppgift är att stöda och se till att kyrkans uppdrag förverkligas i stiftet och dess församlingar.

Stiftsfullmäktige består av 14 lekmannamedlemmar och 7 präster. Medlemmarna sammanträder två till fyra gånger per år. Genom stiftsfullmäktige är det möjligt för en församling lämna in ett initiativ till kyrkans högsta beslutsorgan, kyrkomötet.

Medlemmarna i stiftsfullmäktige väljs genom val. Mandatperioden är fyra år. Prästmedlemmarna väljs av prästerna i stiftet. Övriga medlemmar väljs av stiftets församlingars kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd.

Tillbaka till toppen