Information om webbtjänsten Beställ ämbetsbevis

Tjänsten Beställ ämbetsbevis finns tillgänglig på nätet dygnet runt alla dagar. Tjänsten använder en skyddad förbindelse. Användaren kan identifiera sig i tjänsten med hjälp av nätbankskoder. På så sätt tas personbeteckningen och namnuppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet. 

Du måste vara minst 18 år och ha hemkommun i Finland för att kunna använda tjänsten. Dessutom måste du ha bankkoder eller mobilcertifikat. 

Du kan också beställa ämbetsbevis genom att kontakta församlingen eller församlingens centralregister. 

Ämbetsbeviset upprättas alltid för ett ändamål. Om du behöver ett intyg med samma innehåll för ett annat användningsändamål ska du göra en ny beställning. 

För ämbetsbeviset som gäller dig själv (så kallat levnadsintyg) finns det följande användningsändamål i e-tjänsten:

 • Adoption
 • Arvskifte
 • Bank
 • Bouppteckning
 • Boutredning
 • Fastighetsaffär
 • Försäkringsbolag
 • Försäljning av bostad
 • Lagfart
 • Pension
 • Skriftskola
 • Skuldsanering
 • Stipendium
 • Utländska myndigheter
 • Ändring av namn

För ämbetsbeviset i släktutredningsform över en avliden person finns det följande användningsändamål i e-tjänsten:

 • Arvsavsägelse
 • Arvskifte
 • Bank
 • Bostadsaffär
 • Bouppteckning
 • Boutredningsman
 • Fastighetsaffär
 • Försäkringsbolag
 • Lagfart
 • Ändring av namn

Vid valet av församling i tjänsten ska den avlidna personens sista församling väljas. Om den avlidna personens sista församling inte är känd väljer man någon av personens tidigare medlemsförsamlingar. Om du inte hittar den församling du söker kan du söka mer information på evl.fi/forsamlingar. På sidan finns de gällande församlingarna och en del av de upplösta församlingarna.

Varje församling från vilken ett intyg beställs tar ut en avgift för intyget och leveransen. 

Vi upprättar ett separat intyg över alla avlidna barn som sparats i vårt medlemsregister. För varje extra bevis tar vi ut en avgift enligt prislistan. 

Ge så heltäckande uppgifter som möjligt om den avlidnes hemkommuner där han eller hon varit skriven. Minst en uppgift måste anges: födelsehemkommun, sista hemkommun eller andra hemkommuner.

Ge tilläggsuppgifter om personens hemkommuner och flyttningar. T.ex. Ypäjä ddmmååå–ddmmååå eller Rauma åååå–åååå.

Beställ ämbetsbevis

Gå till webbtjänsten
Tillbaka till toppen