Alla nyheter

10.3.2022

Effektivaste hjälpen till Ukraina sker via samarbete – Migrationsverket och hjälporganisationer har nyckelroll

<span class="excerpt_part"></span>

Kyrkan har ett nära samarbete med myndigheter, kommuner och städer för att garantera bästa möjliga stöd till församlingar i flyktingsituationen. Församlingarna har undersökt sina möjligheter att erbjuda till exempel sina kyrkolokaler eller lägergårdar för inkvartering av flyktingar. 

Säkerheten i lokalerna kontrolleras innan de tas i bruk för boende. Församlingarna har också fått anvisningar om att informera Migrationsverket på förhand ifall de ordnar flyktingtransporter, eftersom myndigheterna då har bättre möjlighet att ordna hjälp åt behövande. 
 
Ulla Siirto, sakkunnig vid Kyrkostyrelsen, tackar människor för deras vilja att hjälpa och uppmuntrar dem att samarbeta med myndigheterna. “Nu gäller det att hjälpa till där man kan. Det gör gott att förmedla fred och värme till människor som flyr från krig och vars situation annars är kaotisk. Samtidigt är det skäl att se till att de här människorna kommer i kontakt med officiella hjälpsystem.” 

Antalet personer som flyr kriget i Ukraina ökar dagligen. Till Finland har det redan anlänt hundratals flyktingar. Exakt hur många som kommit till Finland vet man inte eftersom förfarandet om asyl för tillfälligt skydd tagits i bruk alldeles nyligen. Genom det tillfälliga tillståndet får ukrainska flyktingar möjlighet att arbeta, gå i skola, få hälso- och sjukvård, nödvändig socialservice och försörjning i Finland. 

Krisen i Ukraina har väckt exceptionell vilja att hjälpa − genom riktade donationer och hjälpinsatser undviker man kaos

Kriget i Ukraina och flykten därifrån har väckt en oerhörd vilja att hjälpa och myndigheter, medborgarorganisationer och församlingar har fått ett stort antal kontakter. Mest effektivt når hjälpen ändå fram via etablerade aktörer. Kyrkan uppmanar personer att hjälpa Ukraina genom att donera pengar till kända hjälporganisationer. Till de kyrkliga hör Kyrkans utlandshjälp och kyrkans missionsorganisationer

Vid Kyrkans utlandshjälp berättar man att kriget i Ukraina och nöden där har fått finländarna att agera rekordsnabbt och vilja att hjälpa är exceptionell. I insamlingen som startade torsdag 24.2.2022 har det 9.3.2022 redan samlats in tre miljoner. 

”Församlingarna engagerade sig väldigt snabbt när vi inledde bössinsamlingen. Nästan alla församlingar i Finland har samlat in pengar förra veckan och den här veckan. Och enligt de besked vi fått kommer insamlingarna att fortsätta åtminstone nästa vecka. Församlingarna har informerat oss om att man redan samlat in totalt 50 000 euro via bössinsamlingar, säger Soili-Sisko Eskola, kontaktchef vid Kyrkans utlandshjälp (KUH).  

Dessutom har församlingarna hittills beviljat sammanlagt över 300 000 euro i stöd till insamlingen för Ukraina. Runtom i Finland ordnas också stödkonserter. I samband med gudstjänster har församlingarna också samlat in kollekt för de krigsdrabbade i Ukraina. 

“Hittills är beloppen preliminära uppgifter. Vi kommer att informera om exakta insamlingsbelopp senare”, meddelar Eskola.  

Behovet av hjälp är stort och Kyrkans utlandshjälp kommer att fortsätta arbetet också efter akutskedet, till exempel i återuppbyggnadsskedet. När krisen drar ut på tiden dyker det upp nya behov, som hur och var barn kan gå i skola och hur familjen kan försörja sig. Det ekonomiska stödet från församlingarna kommer även fortsättningsvis att vara mycket viktigt för Kyrkans utlandshjälps arbete.” 

Materiella donationer och erbjudande om övernattning via Finlands Röda Kors 

Finlands Röda Kors har på begäran av Migrationsverket inrättat en informationspunkt för att kanalisera erbjudanden om hjälp och förmedla den vidare för koordination. Genom den kan man meddela om möjligheten till privat inkvartering och materiella donationer. På det här sättet är det lättare att samordna hjälpen och undvika kaos. Anmäl din hjälp i Ukrainakrisen – Röda Korset 

Församlingarnas och de kristna aktörernas nationella samarbets- och serviceorganisation Kirkkopalvelut (Kyrktjänst) har via Kotimaanapu startat en insamling med vilken man stöder församlingarnas hjälparbete lokalt och nationellt.  

Församlingarna beredda på nödinkvartering 

Församlingar runtom i Finland har i samarbete med kommuner och stöder förberett sig för att ta emot ukrainska flyktingar. Församlingar kan erbjuda utrymmen för nödinkvartering.

Till exempel i Helsingfors meddelar kyrkliga samfällighetens direktör Juha Rintamäki att man är beredd att nödinkvartera ca 1 000 flyktingar. Som bäst kartlägger samfälligheten lämpliga lokaler. 

Församlingarna kan också stödja ankommande flyktingar med mat och tvättmöjligheter eller annan hjälp de kan behöva. Så har man gjort t.ex. i Riihimäki församling. 

Tiina Heiskanen, diakon i Riihimäki församling, berättar att församlingarna kan vara en mellanetapp för flyktingar på genomresa i Finland. En del har släktingar till och med i Lappland och redan resan över finska gränsen har varit lång och mångfacetterad. 

”På måndag erbjöd vår församling, på begäran av en privat person, mat åt en ukrainsk grupp. Vår husmor hade gjort mat som levererades till överenskommen plats. Församlingen hade ordnat med en person som kunde ryska för att stöda, prata med dem och hjälpa där det behövs. Att överhuvudtaget göra situationen lättare och mindre förvirrande. Som diakoniarbetare hämtade jag kläder, tvättmedel och reskost för slutetappen, berättade om tvättmöjligheter, skötte om att mammorna som vaktade sina sovande barn fick varm mat och första hjälp. När gruppen åkte vidare sade jag att vi ska be för dem”.   

En del flyktingar är traumatiserade av kriget och behöver hänvisas till någon som kan hjälpa dem. Mieli rf:s kristelefon betjänar på finska, svenska, engelska och arabiska. Mieli rf:s lokalföreningar hjälper också vid behov. Även församlingarnas familjerådgivning erbjuder hjälp, och i många församlingar kan anställda samtala och stöda. 

Tillägg till pressmeddelandet – tillägget publicerat på svenska 11.3.2022 klockan 14.28:

Ukrainarna är ett mycket religiöst folk och 67 procent av dem är ortodoxa. De flyktingar som kommer till Finland har på grund av kriget upplevt mycket ondska och behöver därför professionell hjälp. I den här situationen kan den egna tron vara en betydande resurs. Därför är det viktigt att ortodoxa flyktingar hänvisas till församlingarna i ortodoxa kyrkan i Finland som också har god språklig beredskap att betjäna dem. Det är också viktigt att betona för de anländande flyktingarna att Ortodoxa kyrkan i Finland hör till Konstantinopels ekumeniska patriarkat.

Den ortodoxa kyrkan i Finland har publicerat en broschyr på ukrainska där det finns grundläggande information om kyrkan och kontaktinformation på rikskyrklig nivå. Samma information som i broschyren finns också på webbadressen ort.fi/ua.

Mera information: Ulla Siirto, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1440, ulla.siirto@evl.fi 

Migrationsverkets anvisning om hur man anhåller om asyl i Finland 

Tillbaka till toppen