I fängelser

Både den lutherska kyrkan och andra kyrkosamfund arbetar inom fängelserna. Kyrkan samarbetar med andra trossamfund, fängelserna, Brottspåföljdsmyndigheten och olika organisationer för att stöda fångar och deras närstående.

Fängelsepräster och -diakoner finns till för alla fångar, oavsett trosinriktning eller övertygelse. En fånge, frigiven fånge och deras närstående kan också få hjälp från församlingen, oavsett om de är medlemmar i kyrkan.

Med fängelseprästerna och diakonerna är det möjligt att tala i förtroende. I de flesta slutna fängelser finns en fängelsepräst och i en del fängelser finns det också en fängelsediakon. De har tystnadsplikt och till dem är det möjligt att vända sig vilket ärende som helst. Med fångens tillstånd kan fängelseprästen eller -diakonen också kontakta fångens närstående för att erbjuda stöd.

Unga fångar kan också få hjälp från församlingarnas ungdomsarbete eller specialungdomsarbete.

I fängelserna arbetar:

  • 13 fängelsepräster
  • 4 fängelsediakoner
  • 3 präster och 3 diakoner som arbetar i fängelser som en del i sitt arbete
  • en ortodox fängelsepräst
  • cirka 30 diakoniarbetare från församlingarna som regelbundet utför fängelsearbete som en del av sitt arbetsuppdrag
  • 300–400 volontärer från olika trossamfund
Tillbaka till toppen