Kyrkans pensionsfond

Kyrkans pensionsfond (KER) fungerar som pensionsanstalt för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. KER ansvarar för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och placeringen av pensionsmedlen.

Det strategiska målet för placeringsverksamheten är att täcka pensionsansvaret genom att placera pensionsmedlen på ett lönsamt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Pensionsfonden har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet och beaktar i alla sina placeringar ESG-aspekterna, det vill säga frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed.

Mer information

På Kyrkans pensionsfonds egna webbsidor.

Kyrkans pensionsfond
Tillbaka till toppen