Kulturarv

Det kulturella arv som kyrkan förvaltar är en del av Finlands nationella kulturarv. Kyrkans kulturarv tillhör oss alla.

Det kulturarv som församlingarna förvaltar hör till det äldsta som finns i vårt land. Att vårda och bevara kulturarvet är därför en lagstadgad uppgift för kyrkan.

Till det materiella kulturarvet räknas kyrkobyggnaderna, som representerar sin tids topparkitektur, och den konst och de olika bruksföremål som du kan se inne i kyrkorna. Men hit hör också den omgivande miljön, som trädgårdar och begravningsplatser.

Byggnaderna, föremålen och konsten berättar i sin tur om församlingarnas verksamhet och om kristna seder, värderingar och tro. Allt det här levande intellektuella och andliga kapitalet är del av kyrkans immateriella kulturarv.

Kulturarvet bygger broar mellan historien och framtiden

Kulturarvet är inte något från gångna tider som existerar avskilt från vår vardag. Församlingarna bevarar och förmedlar vårt gemensamma arv till kommande generationer, men kultur är också något som hela tiden skapas och förnyas genom den dagliga verksamheten.

När vi sitter i kyrkan och lyssnar på musik eller besöker våra släktingars gravar kan vi känna en koppling till tidigare generationer och deras tro, seder och ritualer. Årets rytm, förhållandet mellan arbete och vila, vardag och helg bygger på den kristna traditionen.

Kulturarvet bygger en bro till det som var. Det stärker vår identitet och får oss att förstå oss själva och vårt samhälle bättre. Att vi känner till vårt eget kulturarv hjälper oss att förstå och respektera andra kulturer.

En altartavla som föreställer Jesus på korset.
Tillbaka till toppen