Kyrkans statistik

Kyrkans statistik berättar om hur kyrkan syns och verkar i samhället. Statistiken över församlingarnas folkmängd, verksamhet och ekonomi finns i webbtjänsten www.kirkontilastot.fi.

Kyrkan för statistik över antalet medlemmar. Cirka 3,6 miljoner finländare hörde till evangelisk-lutherska kyrkan i början av år 2023. Det finns också statistik över antalet döpta barn, kyrkliga vigslar och jordfästningar.

Församlingarna gör upp information över församlingsarbetet, över barn-, ungdoms- och konfirmandverksamheten, diakoniarbetet och missionsarbetet. Av statistiken framgår också hur stor andel av sina medel som kyrkan årligen använder för att sköta de olika uppgifterna. Kyrkan för också statistik över anställda.

Barnklubb, barnen sitter i ring på golvet och gör rörelser med armarna.

Kyrkans medlemmar

Enligt statistiken hörde 63,5 procent av finländarna till evangelisk-lutherska kyrkan år 2023. Under de senaste åren har antalet medlemmar i kyrkan sjunkit. Ännu på 1980-talet hörde över 90 procent av finländarna till lutherska kyrkan.

Ändå är finländarna intresserade av andlighet och en jämn ström av människor väljer också att bli medlemmar i kyrkan. År 2023 anmälde ca 21 000 personer om inträde i kyrkan. Genom dopet blev cirka 22 000 barn under ett år medlemmar i kyrkan under 2023.

Finländarna uppskattar det arbete kyrkan gör, och kontakten med kyrkan upprätthålls via förrättningar som dop, vigsel, begravning. Om du funderar på att bli medlem i kyrkan hittar du mera information om det på våra webbsidor.

Kyrkan är en stor arbetsgivare

Det finns 354 församlingar i evangelisk-lutherska kyrkan (år 2023). Under de livligaste sommarmånaderna har de sammanlagt cirka 19 000 anställda, allt från präster till gravgrävare. Utöver dem som direkt jobbar med människors tro och andlighet har kyrkan också till exempel sakkunniga inom förvaltning, kommunikation och fastighetsskötsel.

Församlingarna är självständiga, varje församling är en skild arbetsgivare. Till kyrkans anställda hör också de som jobbar i domkapitlen i de nio stiften.

19 000 jobb

Kyrkan sysselsätter allt från präster och kantorer till fastighetsskötare och ekonomer.

Kyrkan som arbetsplats

År 2023 jobbar cirka 2 000 församlingspräster i kyrkan. Förutom församlingsarbete kan präster kan också jobba med specialuppgifter i kyrkan, till exempel som sjukhuspräster eller familjerådgivare.

Av församlingsprästerna är 53 procent kvinnor och 47 procent män (år 2023). Av alla anställda i kyrkan är 69 procent kvinnor och 31 procent män.

Medelåldern bland de fast anställda i kyrkan är 50 år. Om man ser till alla typer av anställda så finns den största gruppen i ålderskategorin 50–59 år.

Tillbaka till toppen