Pappi

Naispuolinen pappi selaa raamattua.

Pappi on ihmisiä varten ja kohtaa heitä eri elämäntilanteissa. Hän kuuntelee, rukoilee ja keskustelee ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat apua.

Papin tehtäviin seurakunnassa kuuluvat jumalanpalvelukset, kastaminen, hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja rippikoulujen ohjaaminen. Pappi tekee työtään esimerkiksi kirkoissa, leireillä, kouluissa ja kauppakeskuksissa.

Koulutus

Teologian maisteriksi valmistutaan Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta, Itä-Suomen yliopiston filosofisesta tiedekunnasta ja Åbo Akademista (Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi). Teologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja maisterin tutkinnon 120 op (kokonaislaajuus 300 op).

Ev.-lut. kirkon papin virkaan kelpoistavia opintoja voi suorittaa:

Lue lisää Evl.fi/plus-palvelussa:

Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta tutkinnosta

Papin ydinosaamiskuvaus

Tietoa papin virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Takaisin sivun alkuun